Skip to main content

​Ambitionshöjning för Malmö stads kvinnofridsarbete

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 16:20 CEST

Malmö stad höjer nu ambitionerna vad gäller kommunens insatser för att motverka våld i nära relationer. På onsdagen antog kommunstyrelsen Plan för kvinnofrid – mot våld i nära relation med målet att alla Malmöbor ska kunna känna sig trygga såväl i hemmet som i det offentliga rummet.

Arbetet mot våld i nära relationer utgår från ett flertal områden som i den nya planen kommer att utvecklas ytterligare. Förebyggande insatser ska riktas till såväl kommunala som privata verksamheter liksom den ideella sektorn. Det handlar också om att utveckla motivationsarbetet och insatserna för våldsutövare men också att se till att det finns skydd för de som utsätts för våld i nära relationer. Vidare handlar det om att se till att de som arbetar med frågorna får kompetensutveckling och att arbetet med att följa upp insatserna utvecklas.

Malmö stad har bedrivit ett aktivt kvinnofridsarbete sedan slutet av 1990-talet och ger i dag stöd till både utsatta och våldsutövare. En internationellt uppmärksammad och uppskattad insats är Koncept Karin där Malmö stads kriscentrum samarbetar med Polisens brottsutredare för att ge den våldsutsatta bästa möjliga hjälp.

Den nya planen sträcker sig fram till 2020 och en uppföljning om hur arbetet med att motverka våld i nära relationer fortskrider kommer att göras vartannat år.

– Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor och barn, men i den nya planen har vi ett brett fokus som innefattar både förebyggande insatser, information och kunskapsutveckling och stödinsatser till både utsatta och till förövarna. Våldet kan vara både fysiskt, psykiskt och sexuellt. Även hedersrelaterat våld och förtryck ingår i planen, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

– Våld i nära relationer bekämpas i grunden med insatser som främjar jämställdheten, så som möjlighet till egen försörjning, och arbetet med att uppnå ett jämställt samhälle måste fortsätta. Det räddar i slutändan både våldsutsatta och våldsutövare. En samverkan mellan alla berörda förvaltningar och organisationer är viktig om vi skall nå målet att alla skall kunna känna sig trygga, säger hon.

– Med den nya planen för Kvinnofrid - mot våld i nära relation höjer vi ambitionerna för arbetet mot vad som är ett verkligt samhällsproblem. Ett problem som i grund och botten handlar om mänskliga rättigheter, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati och tillgänglighet.

KontaktpersonerCarina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 040-34 11 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 18)