Skip to main content

Ambulerande odling i Västra Hamnen

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:17 CEST

Nu provar Malmö stad en ny typ av temaodling – ambulerande odling i Västra Hamnen.

– Ambulerande odlingsområden kan etableras på tomter som ägs av Malmö stad och av någon anledning inte etablerats av byggnation, berättar Stefan Mattsson, chef för arrendeenheten i Malmö stad.

– Vi ser detta koncept som en möjlighet att öka utbudet av odlingslotter i Malmö stad samtidigt som obebyggda tomter etableras med en tillfällig verksamhet som främjar engagemang och delaktighet för de boende i området, säger Stefan.

– Ambulerande odling är en bra idé för att få fler att odla på mark som inte används för tillfället. Jag kommer att besöka området och titta närmare på hur det fungerar, säger kommunalråd Lari Pitkä- Kangas, (MP).

Att odla sina egna grönsaker, frukter och blommor på en odlingslott är en trend i Malmö stad. En trend med gamla anor, mycket kultur och ett genuint intresse för att odla ekologiskt från grunden.

- Det är viktigt att ge möjligheter till odling och det är ett bra sätt att visa hur vi arbetar hållbart i staden, samtidigt som vi ökar miljömedvetenheten inte minst för barn och unga, säger Milan Obradovic,(S). 

Odlingslådor kommer att finnas i två olika storlekar och hyrs inklusive jord, primärt till de boende i närområdet.

– Är det någon i området som är intresserad av en odlingslåda går det bra att kontakta arrendeenheten på fastighetskontoret, avslutar Stefan.

Fakta
Detta första ambulerande odlingsområde är placerat på den obebyggda tomten i kvarter Galeasen 1, Fregattgatan, bakom parkeringshuset.

Små lådor: 2x1,35= 2,7 m2
Stora lådor: 3x1,35= 4,05 m2


För ytterligare information kontakta;

Stefan Mattsson, enhetschef arrendeenheten fastighetskontoret, tfn: 0709-46 71 25, stefan.mattsson@malmo.se eller
Sanela Rizvo, avtalsassistent, tfn: 040-34 18 97, sanela.rizvo@malmo.se

Lari-Pitkä Kangas, Kommunalråd (MP), Stadsekologi, konsument och utveckling, tfn:  0734-26 44 81

Milan Obradovic, Kommunalråd (S), Boende och infrastruktur, tfn: 0708 - 41 72 37

Katarina Burle, kommunikatör fastighetskontoret, tfn: 0706-34 17 10
Fastighetskontorets Arrendeenhet inom Malmö stad förvaltar huvudsakligen tomtmark inom
staden.

Inom markförvaltningen återfinns även planlagd tomtmark för olika ändamål såsom trädgårdskolonier, odlingslottsområden, bensinstationer, upplagsområden och golfbanor.

Arrendeenheten ska sträva efter att frigöra mark att fördela till kommunal service eller annat ändamål.

Malmöbornas behov av mark för rekreation och fritidsverksamhet ska tillgodoses genom det kommunala markinnehavet.