Skip to main content

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att upphandla boende med stöd 

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2018 07:45 CET

Tjänsten boende med stöd borde ha varit upphandlad utifrån den volym av insatser som köps in. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad kommer därför att genomföra en upphandling av boende med stöd.

För att täcka många och varierande behov hos människor som har rätt till biståndsinsatser via arbetsmarknads- och socialförvaltningen, köper förvaltningen tjänster från ett hundratal olika leverantörer. Dessa leverantörer erbjuder olika typer av boendetjänster med olika grader av stödinsatser.

Förvaltningen har sett över behoven av upphandling inom alla delar inom förvaltningens ansvarområden. Förvaltningen har därefter kontaktat Kommunförbundet Skåne för att efterhöra om de kan göra en ramupphandling för kommunerna inom förbundet. I avvaktan på det beslutet har förvaltningen prioriterat upphandling av akutboende, då kostnaderna för akutboende står för stadens största volym av köpta tjänster inom området.

Denna upphandling är i sitt slutskede och därefter påbörjas upphandlingen av boende med stöd.

Presskontakt

Örjan Eskengren

Presskommunikatör

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

orjan.eskengren@malmo.se

076-623 69 54

Katja Ligneman

Kommunikationschef

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

katja.ligneman@malmo.se

0766-235644