Skip to main content

Avstängd chef återgår inte till tjänsten som fastighetsdirektör

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 17:03 CET

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade enigt på sitt sammanträde den 22 november att Klas Johansson inte återgår till sin tjänst som fastighetsdirektör i Malmö stad.

Den sammantagna bedömningen gör att arbetsgivarutskottet inte ser att det finns förutsättningar för Klas Johansson att gå tillbaka till sitt uppdrag. Stadskontoret får i uppdrag att bereda honom ett annat arbete i enlighet med hans anställningsavtal.

Beslutet utgår från den utredning som tillsattes efter gatukontorets personalfest i slutet av oktober där fastighetsdirektören anmäldes för sexuellt ofredande. Utredningen är gjord av en extern part, som intervjuat de direkt inblandade och vittnen till händelsen.

Utredningen säger att förvaltningschefen utsatt praktikanten för sexuella trakasserier. Utredaren menar att det är ”ett mindre allvarligt fall” och att händelsen på personalfesten av allt att döma varit en engångsföreteelse.

- Malmö stad har riktlinjer mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Händelsen strider mot våra grundläggande värderingar och riktlinjerna. Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella trakasserier, säger Carina Nilsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Utredaren bedömer att det utifrån händelsen varken finns arbetsrättslig eller saklig grund för avsked eller uppsägning.

- Även om anställningstryggheten omfattar även våra förvaltningschefer så ställer vi högre krav på en förvaltningschef att föregå med gott exempel och vara en god förebild. Det gäller oavsett dagtid, kvällstid eller om alkohol är med i bilden eller inte. Den samlade bedömningen gör att det idag inte finns förutsättningar för förvaltningschefen att fortsätta, säger Carina Nilsson.

Kontaktuppgifter

Carina Nilsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, tel: 070-246 50 38

Karolin Högberg, politisk sekreterare (S), tel: 070-813 24 54