Skip to main content

​Brott mot välfärden ska bekämpas för ökad trygghet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2019 18:00 CEST

Som ett sätt att öka tryggheten i Malmö har det tagits initiativ för att motverka brottslighet mot välfärden. I den fortsatta processen ska Malmö stads arbete fördelas på flera förvaltningar för att på bästa sätt komma till bukt med problemet. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Enligt Skatteverkets beräkningar undanhålls motsvarande 5 procent av Sveriges BNP i skatteintäkter till följd av oegentligheter. Förutom uteblivna skatteintäkter kan brottslighet mot välfärden leda till snedvriden konkurrens och till att tilliten till välfärdssystemet ochden offentliga sektorn skadas.Regeringen har därför tillsatt en utredning med syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och straffa organiserad och systematisk brottslighet mot välfärden. Men brott mot välfärden kräver såväl nationella som lokala åtgärder. I Malmö har kommunstyrelsen därför initierat ett liknande arbete på kommunal nivå med syfte att förbättra processerna vid inköp och upphandling, se till att medarbetare inte utsätts för otillåten påverkan och att föreningar och enskilda personer får rätt stöd i form av bidrag eller bistånd. Fritidsförvaltningen har fått i uppgift att samordna arbetet med att granska företag och föreningar, arbetsmarknads- och socialförvaltningen granskar processen kring enskilda individer och stadskontoret får ansvar för inköp, upphandling och interna oegentligheter.

– Nu stärker vi skyddet av välfärdssystemet och ser till att våra gemensamma medel inte hamnar i bedragares fickor. Brott mot välfärden har inga vinnare, det skadar dem som behöver stöd från samhället och tilliten till systemet. Det här är en fråga där vi måste samarbeta lokalt och nationellt, och jag är glad att vi nu går hand i hand, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Fusk får aldrig vara ett skäl till att dra ner på viktig välfärd. Istället måste vi vidta tuffare åtgärder mot kriminella. Vi bekämpar fusk och kriminalitet inom välfärden för att just kunna satsa mer på LSS, skola, äldreomsorg och annan viktig välfärd, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Ursula Savonius, politisk sekreterare (L), 0738-56 79 36


(Ärende 17)