Skip to main content

​De får Malmö pedagogpris 2018

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2018 13:27 CEST

För första gången delar Malmö stad ut pris till pedagoger eller arbets- eller ämneslag i de tre skolförvaltningarna. Syftet med priset är att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör för barns, ungas och studerandes lärande. Syftet är också att lyfta och sprida goda exempel och förebilder.

De som tilldelas Malmö pedagogpris 2018 är:

Marie-Louise Lindblad, Segeparks förskola
”Med uppfinningsrikedom och med stöd i vetenskapen anpassar Marie-Louise Lindblad verksamheten för barn med autism genom att hitta lösningar, skapa sammanhang och goda förutsättningar. Hennes värme och förmåga att bygga tillitsfulla relationer gör skillnad i mötet med både barn, vårdnadshavare och kollegor.”

Desirée Dahlgren, Geijerskolan
”Desiree Dahlgrens brinnande engagemang för varje elevs lärande och utveckling gör skillnad för hennes elever men också för hela skolan. Med kreativitet, höga förväntningar och nytänkande skapar hon lärandesammanhang som gör det möjligt för eleverna att lyckas.”

Zerena Toroczkay, Komvux Malmö, Universitetsholmen
”Med lyhördhet och höga förväntningar möjliggör Zerena Toroczkay att ämnesövergripande teori och vardagsnyttig praktik möts på ett sätt som engagerar och utmanar både kollegor och elever. Hon lotsar tålmodigt varje elev framåt där återkoppling och lärande av misstagen blir en naturlig språngbräda för eleverna i deras kunskapsutveckling.”

Pristagarna får 5 000 kronor vardera och pengarna kan användas till fortbildning eller en studieresa för att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.


Fakta:
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 att instifta Malmö pedagogpris. Priset delas ut för första gången 2018 och ska framöver delas ut varje år. Ett pris delas ut i varje förvaltning (förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen). Alla Malmöbor kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till pedagogpriset. Juryn består av deltagarna i styrgruppen för Pedagogisk Inspiration Malmö.


För mer information kontakta:
Malin Malmberg, utvecklingssekreterare Pedagogisk Inspiration Malmö,
0738-51 24 58, malin.malmberg@malmo.se

Utskickat av:
Jenny Cederbom, pressansvarig kommunikatör grundskoleförvaltningen Malmö
0708-80 94 51, jenny.cederbom@malmo.se