Skip to main content

Den första ansökningsperioden till gymnasiet är nu klar

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 11:58 CET

Den 15 februari kl 24.00 stängde ansökan för ungdomar som sökt gymnasieskola i Malmö och resten av Skåne samt västra Blekinge.

Efter den första ansökningsperioden har 3724 elever sökt nationella program i Malmö som sitt förstahandsval. Detta är 56 färre förstaval än 2013 vid samma tidpunkt.

De senaste två åren har den demografiska minskningen lett till att friskolorna tappat i förhållande till de kommunala. I år är förhållandet det motsatta, andelen förstahandsval till kommunal skola är nu 58,9 % jämfört med 60 % 2013. Förstavalen till kommunal skola har minskat med 74 och de fristående skolorna har fått 18 fler förstahandsval jämfört med 2013.

Yrkesprogrammen har ökat något vad gäller andel förstahandssökande. I år har 33,1 % sökt ett yrkesprogram som sitt förstahandsval jämfört med 29 % förra året.

Under februari och mars kommer nu gymnasieskolorna att besluta om sin organisation med målsättningen att bereda så många ungdomar som möjligt plats på sitt förstahandsval.

Kring den 15 april kan de sökande se resultatet av den preliminära antagningen på webben.

Fördelningen av förstahandsval den 15 februari ser ut enligt bifogat dokument.

För ytterligare information kontakta:
Ann-Sofie Nordh, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 040-34 21 41 / 0733-34 20 80, ann-sofie.nordh@malmo.se.


Bifogade filer

PDF-dokument