Skip to main content

Det finns plats på härbärgen för hemlösa

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 15:38 CET

Ingen hemlös ska behöva sova utomhus. Det finns sängplats på härbärgen för i stort sett alla som behöver och vill ha det.

Det säger Ann Söllgård, avdelningschef på Sociala resursförvaltningen.

Sociala resursförvaltningen, som ansvarar för ordna akutboende för hemlösa, kan erbjuda plats i härbärgen åt i stort sett alla hemlösa som behöver det.

Förvaltningen har avtal med Stadsmissionens natthärbärge som har 20 sängplatser. Dessutom har man tillgång till ytterligare 42 platser på Vallhem, ett dygnsboende dit man kan komma efter biståndsbeslut från socialtjänsten.

På dessa boende kan vem som helst få en sängplats under en natt. Det är tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad medan man vistas på härbärgena; däremot får man inte använda alkohol eller droger i lokalerna.

Den som har fortsatt behov av en sängplats efter en natt på härbärge, hänvisas till socialtjänsten i sin stadsdel. Där kan man få biståndsbeslut om plats på ett av Sociala resursförvaltningens egna dygnsboenden, till exempel Beijers hus.

Hittills i år har nästan alla som sökt plats hos Stadsmissionen fått det. Av de 415 personer som sökte plats under perioden har bara tre personer nekats plats utan att man lyckats hitta någon alternativ lösning.

– Den senaste uppgiften vi har fått från Stadsmissionen är att de har fem lediga platser och de kan öppna ytterliga fem vid behov, säger Ann Söllgård.

– I princip alla som behöver en sängplats får det, säger hon.

Kontakt: Ann Söllgård, avdelningschef 0768-846874
Utsänt av:
Maria Wogensen, kommunikatör 0708-39 79 12