Skip to main content

Ett steg i rätt riktning för ökad trygghet i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2018 14:43 CET

Andelen Malmöbor som inte har utsatts för brott ökar jämfört med för fem år och är på samma nivå som 2017. Färre utsätts för så kallade mängdbrott som stöld och skadegörelse. Dessutom säger fler att de kan röra sig tryggt ute ensamma på kvällen. Det visar polisens trygghetsmätning, gjord med enkäter till 7 000 Malmöbor, som presenterades idag.

– Det är glädjande att fler Malmöbor känner sig trygga med att röra sig ute kvällstid. Den utvecklingen måste fortsätta. Arbetet för ökad trygghet vilar aldrig. Hela staden ska upplevas som trygg – nu är det stor skillnad mellan olika områden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Våldsbrotten är på samma nivå som för fem år sedan och ökar något jämfört med förra året.

– Våldsbrotten måste tryckas bort. Polisen har en bra bild över förövarna. Jag har goda förhoppningar om en förbättring med den nya vapenlagstiftningen och när fler poliser nu kan rekryteras. Men det tar tid.

Mätningen visar att fortkörningar och oro för inbrott är det som bekymrar Malmöborna mest. Malmö stad försöker genom trafikplanering och gatumiljöer påverka trafikanternas beteende. Införandet av 40-gränsen minskade till exempel dödsolyckorna betänkligt.

– Men det egna ansvaret väger tungt. Ta hänsyn, är min uppmaning. Samtidigt går vi vidare med historiskt stora investeringar i hållbara och säkra trafikslag.

De områden av staden som visar störst problem är på Möllevången, i övriga södra innerstaden och i centrum. De områden där problemen minskar mest, både på ett och fem års sikt, är Lindängen och Fosie. Oxie och Möllevången går i motsatt riktning.

– Vi har problem, särskilt på och runt Möllan som vi arbetar med. Kommunen är med och finansierar ytterligare kameror i området för att hjälpa polisen att klara upp och förhindra brott. Vi har också särskilda städpatruller för ökad trivsel i området. Vi ser också i mätningen att insatser hjälper. Problemen sjunker i områden som Lindängen och Fosie, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Staden har investerat över 100 miljoner kronor de senaste två åren på extra trygghetsåtgärder. Det finns nattvandrare, trygghetspatruller, kameror och trygghetsbelysning i stora delar av staden. Det förebyggande arbetet inom socialtjänsten har utökats och i september började den förebyggande modellen CTC (Communities that care) användas i fem områden av Malmö.

För ytterligare kommentar, välkommen att kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh, genom pressekreterare Karolin Högberg, 0708-132454, karolin.hogberg@malmo.se