Skip to main content

​Färdtjänst med specialfordon i egen regi

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 13:15 CEST

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att den del av Malmö stads färdtjänst som innefattar specialfordon ska fortsätta drivas i egen regi. Från och med februari nästa år ska hela verksamheten omfattats, till skillnad från dagens 70 procent.

Beslutet grundar sig på en önskan att bibehålla den höga kvalité och kundnöjdhet som finns i verksamheten i dag. Till exempel ska elever som reser med specialfordon till skolan, deras föräldrar och skolmedarbetare fortsatt kunna vara trygga med eleverna kommer fram i tid. Skolskjutsen upplevs i dag som trygg, och förarna har lång erfarenhet av att köra skolelever. Nya brukares särskilda behov är också lättare att tillgodose när kommunen själv ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling. Att driva verksamheten i egen regi säkerställer även att medarbetarna inom färdtjänstverksamheten har goda arbetsvillkor och att fordonen kan användas inom fler av Malmö stads verksamheter vid behov.

I dag reser cirka 1500 Malmöbor med färdtjänstens specialfordon, som kör cirka 1900 resor i veckan. Antalet skolresor utgör cirka 25 procent. Specialfordon används när resenären har behov av ett hjälpmedel, som till exempel rullstol, för att kunna resa. Tack vare specialfordonen är det möjligt för personer med funktionsvariationer att delta aktivt i samhället på samma villkor som alla andra.

– Vi har sett att många är nöjda med specialtransporterna som de utförs i dag och vill att verksamheten fortsatt ska hålla samma höga kvalité. Genom att bedriva den i egen regi ser vi till att det blir så. Kostnaden för att bedriva det i egen regi kan bli något högre än vid upphandling, men vi ser också att kundnöjdheten är högre när vi gör det, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet.

– För många Malmöbor är en fungerande färdtjänst en förutsättning för att kunna delta i samhället. På det här viset vill vi försäkra oss om att vi även fortsatt kan hålla en hög kvalitet och en god service, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.


Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 18)