Skip to main content

​Fordonsflottan anpassas för fossilfritt Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2019 16:25 CEST

Kommunstyrelsen har idag beslutat att uppdra åt stadskontoret att arbeta fram en heltäckande policy för hållbar mobilitet, där nuvarande miljöbilsstrategin ska införlivas.

Det finns en målsättning att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. För att nå denna höga målsättning måste regioner och kommuner ta ett stort ansvar. Malmö är med och tar sitt ansvar, och ligger långt före tidsplanen.

En fortsatt miljöanpassning av fordonsflottan är en viktig del i att göra Malmö stad till en klimatneutral organisation. När målsättningarna i Miljöbilsstrategin uppnås år 2020 ändrar arbetet karaktär, från en ständig miljöanpassning till att bibehålla fossiloberoendet.

Kommunstyrelsen har därför idag beslutat att ta fram en ny mobilitetspolicy där miljöbilsstrategin ska ingå.

– Vi kan inte nöja oss med att ha en fossilt oberoende bilpark i Malmö stad. Våra ambitioner är större och mer omfattande. Med det här beslutet tar vi steg mot ett helhetsgrepp om mobilitetsfrågorna, säger Simon Chrisander (L), stadsbyggnads- och miljökommunalråd.

– Malmö stad ska vara ett föredöme när det kommer till att minska klimatpåverkan och genom att satsa på fossilfria alternativ kan vi göra stor skillnad. Vill vi vara ledande på området krävs omfattade beslut, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.


Kontaktpersoner

Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L), 0734-16 64 97

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

(Ärende 12)