Skip to main content

​Fortsatt stöd till judiskt-muslimskt samarbetsprojekt

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2018 15:34 CET

Föreningen Amanah som arbetar för att öka kunskapen om judendom och islam hos barn och unga vuxna tilldelas 400 000 kronor av Malmö stad för sin fortsatta verksamhet. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen.

Amanah startades 2017 av rabbinen Moshe David HaCohen och imamen Salahuddin Barakat med syftet att bygga tillit och förtroende mellan judar och muslimer i Sverige och öka förståelsen för, och kunskapen om, judisk och muslimsk religion, tradition och kultur. Det sker genom bland annat skolbesök, kurser och seminarier. Förhoppningen är också att stävja fördomar, antisemitism och islamofobi.

Framöver ska verksamheten breddas ytterligare, särskilt den som riktar sig till barn och deras föräldrar. Föreningen ska bland annat besöka skolor för att prata om identitet och kultur, men också sprida kunskap genom film och musik. Det finns även planer på att utveckla Beit Midrash/Madrasa som är en studieform där fokus ligger på att studera och jämföra religioner och traditioner inom judendom och islam.

– Det är genom kunskap och förståelse för varandras olikheter och likheter som vi bygger ett tryggare samhälle. Vi arbetar på många sätt för att stärka tilliten och tryggheten i Malmö, men vi gör det inte bäst på egen hand. Föreningar och organisationer spelar en betydande roll för stadens utveckling och medverkar till många viktiga möten mellan Malmöbor, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.


Kontaktperson

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16