Skip to main content

​Framåt för miljöarbetet – men inte snabbt nog

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 16:50 CEST

Malmös miljöarbete går framåt, men inte tillräckligt snabbt för att de högt satta målen ska vara uppfyllda inom tre år. Så kan miljöredovisningen för 2017 kort sammanfattas. På onsdagen godkändes rapporten av kommunstyrelsen.

Malmö ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. Hur det ska gå till anges i Malmö stads miljöprogram. Fyra övergripande målsättningar är uppbrutna på mindre delområden. De handlar om exempelvis att utsläppen ska minska, förnybar energi ersätta fossila bränslen, transporter och resvanor ställas om och bli mer hållbara, farliga material fasas ut, avfall återvinnas samt att det ska vara enkelt för den enskilda Malmöbon att göra hållbara och giftfria val i vardagen.

I miljöredovisningen för 2017 visar tre av de fyra övergripande målen en positiv trend. Arbetet går i rätt riktning – men inte i tillräckligt snabb takt för att målen ska vara uppnådda år 2020.

Exempelvis går omställningen av trafiksystemet för sakta, konstateras det i rapporten, även om det finns goda möjligheter att nå målet i framtiden. Trenden är positiv, andelen bilresor till skola och arbete har minskat och andelen som cyklar eller åker kollektivt har ökat. I centrala Malmö har cyklandet ökat med 65 procent sedan 2003.

Energianvändningen minskar stadigt i Malmö och det första delmålet om en 20-procentig minskning per person är redan avklarat. Även målet om mer förnybar energi visar en positiv trend, även om det bara delvis ser ut att uppnås till 2020. Mer behöver satsas på produktion av förnybar energi, där solkraften pekas ut som extra viktig.

Fyra av nitton delmål visar en negativ utveckling, däribland målet om sunda och trygga miljöer att bo och leva i. Det handlar dels om att antalet olovliga boenden ökar och dels att Malmöborna uppger att de i större grad störs av buller och luftföroreningar.

– I Malmö har vi satt ribban högt, våra ambitioner är höga och mycket av vårt miljöarbete är framgångsrikt och ett föredöme för andra. Vi kommer att fortsätta jobba hårt för att nå våra mål, samtidigt som vi tar ett helhetsgrepp kring hållbarhet med implementeringen av FN:s globala mål på lokal nivå, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och miljö.

– Vi har högt ställda mål i Malmö och det måste vi ha, klimatet kan inte vänta. Rapporten visar att vi gör mycket rätt, men nu måste vi lägga in en ännu högre växel, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.


Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 28)


Rapporten Miljöredovisning 2017 bifogas. 


Bifogade filer

PDF-dokument