Skip to main content

​Framtiden börjar här – Malmö vässar hållbarhetsarbetet

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 16:50 CEST

Globala utmaningar är också lokala. Städerna har en nyckelroll i arbetet med att uppnå FN:s mål om ett hållbart samhälle och en hållbar värld. På onsdagen godkände kommunstyrelsen Malmö stads strategi för hur FN:s 17 hållbarhetsmål ska omsättas till lokal nivå.

Malmö var den första kommun i Sverige som skrev under Agenda 2030 och staden har uppmärksammats både nationellt och internationellt för sitt arbete med att implementera FN:s hållbarhetsmål.

I budget 2017 beslöt kommunfullmäktige att de globala målen ska omvandlas till lokala mål. Ett hållbarhetskansli har inrättats för att bättre kunna ta ett helhetsgrepp på de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kansliet driver på arbetet i samverkan med myndigheter, näringsliv, akademin och det övriga samhället.

Nu presenteras en långsiktig strategi för hur Malmö kan vässa arbetet med att implementera hållbarhetsmålen. Fem utvecklingsprocesser identifieras, bland annat kunskapshöjande insatser, ett ökat fokus på barns och ungas perspektiv och att målen ska integreras i budgetprocess och kommunfullmäktigemål.

– Jag är stolt över att Malmö gjort de globala målen lokala, som första kommun i Sverige, och att hållbarhetsarbetet ska genomsyra allt vårt arbete. Det är så vi bygger en stad som är väl rustad inför framtiden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu låter vi FN:s hållbarhetsmål få en central plats i Malmö stads budget. Det är en tydlig signal att målen ska vara en ledstjärna för allt arbete i kommunen. Men framför allt ger det förutsättningar att arbeta konkret med målen, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd.


Fakta Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål som tillsammans kallas de globala hållbarhetsmålen. Agendan syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 24)