Skip to main content

Havet och kusten städas under Havets dag i Malmö

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2018 07:30 CEST

Illustration Anna-Majje Wik

På lördag, 9 juni, firar vi Havets dag/World Ocean day med att storstäda kusten, havet och kanalen i Malmö. Plast och annat avfall i haven är ett växande problem som i högsta grad även drabbar Malmö som kuststad.

Klockan 10–12 är det städdags. Vid 9 samlingsställen startar skräpinsamlingen. Många föreningar som till exempel dykklubbar och friluftsfrämjandet är med men även många Malmöbor har anmält intresse. När städtimmarna är över ses alla som vill vid stranden nära Marinpedagogiskt center för att fira Havets dag. Hit kommer skräpet och samlas i en stor glascontainer för att tydligt visa hur mycket skräp som hamnar i vårt hav. Hur mycket skräp slapp havet? Resultatet av skräpplockningen kommer presenteras av Märta Stenevi.

Arrangemanget under Havets dag är ett samarbete mellan Malmö stad och Marint kunskapscenter för att uppmärksamma att skräp och plast i haven inte bara är ett globalt problem utan är högst aktuellt även i våra vatten. Trots att kommunen plockar skräp flera gånger dagligen, hamnar mycket skräp utanför papperskorgarna och nedskräpning är ett stort problem. Malmö ligger vid havet, därför kommer skräpet förr eller senare hamna i Öresund.

Arbete med skräpinsamlingen finansieras i stort av frivilliga insatser av föreningar och allmänhet och av Marint kunskapscenter och Malmö stads egna verksamhet, men också av ett strandstädningsbidrag från Naturvårdsverket. Strandstädningsbidraget kommer även att finansiera personal på Marint kunskapscenter som ska jobba vidare med problematiken kring marint skräp samt engagera Malmöborna i frågan.

Kontakt

Hanna Kowalczyk, kustingenjör, gatukontoret, Malmö stad, hanna.kowalczyk@malmo.se, 0733-237729

Michael Palmgren, Verksamhetsledare, Marint Kunskapscenter, michael.palmgren@smkc.se, 070-515 19 34

Erik Skog, ordförande,Swedish Coast And Sea Center, erik@coastandseacenter.se, 0706-37 04 21

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, Gatukontoret, Malmö stad, birgitta.hjertberg@malmo.se, 0709-341411