Skip to main content

Högsta möjliga kreditbetyg för Malmö stad

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2018 13:33 CET

För åttonde året i rad får Malmö stad högsta betyget - AAA - från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s, men det finns negativa utsikter.

- Den höga ratingen är ett kvitto på att Malmö stad har en välskött ekonomi med en genomtänkt långsiktig planering av kommunala investeringar och en hållbar skuldsättningsnivå. Med hjälp av kreditbetyget kan Malmö stad låna till fortsatt goda villkor, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, finanskommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Betyget AAA ges dock med negativa utsikter. Standard & Poor´s bedömer att den komplexa parlamentariska situationen i Malmö har skapat förseningar och ovisshet. Detta, menar Standard & Poor´s, kan leda till oklarheter i den politiska inriktningen, och svårigheter i att besluta om budget och andra viktiga beslut för kommunens ekonomi. Den negativa utsikten innebär 30 procents sannolikhet för ett sänkt kreditbetyg, givet att den politiska ovissheten består.

- Vi i den politiska ledningen förstår vikten av ett stabilt politiskt styre. Vi eftersträvar att skapa bra och stabila förutsättningar att styra staden i den kommande mandatperioden och Socialdemokraterna och Liberalerna har inlett ett samarbete över blockgränsen för att skapa ett förutsägbart och ansvarstagande styre för Malmö, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Fakta – Standard & Poor's rating
En rating är en relativ bedömning av en låntagares förmåga att i tid infria sina betalningsförpliktelser och finansiella åtaganden. Två gånger om året bedömer Standard & Poor´s Malmö stads kreditvärdighet. I arbetet med bedömningen engagerar Standard & Poors tjänstepersoner och politiker som svarar på frågor kring b.la. stadens budget, kommunkoncernens lånebehov, likviditetsposition, ekonomiska prognoser, parlamentariska läge, pensionsåtaganden och policydokument.

Länk till Standard & Poors rapport.

Kontakt
Katrin Stjernfeldt Jammeh nås via pressekreterare Karolin Högberg tel. 0708132454