Skip to main content

​Investeringsstöd löser inte alla problem på bostadsmarknaden – krävs en nationell bostadspolitik

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2019 18:00 CEST

Kommunstyrelsen i Malmö ställer sig kritisk till flera förslag i sitt remissvar till finansdepartementet om statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder. Det som föreslås riskerar att inte hjälpa dem som står långt ifrån bostadsmarknaden och gå emot Malmös ambitioner om att bygga staden hel.

Regeringen vill återinföra det statliga investeringsstödet för att stimulera byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Kommunstyrelsen i Malmö anser att förändringarna i förordningen inte räcker för att komma till bukt med de problem som finns på bostadsmarknaden. För att ytterligare underlätta för socialt utsatta som saknar egen bostad borde det ställas krav på fastighetsbolag som beviljas investeringsstöd att acceptera försörjningsstöd som inkomst. Fastighetsbolagen borde också väga in eventuella bostadsbidrag i bedömningen av hyresgästers inkomster.

Kommunstyrelsen vill också att det blir lättare att bygga stora lägenheter eftersom behovet av dem hela tiden ökar. Investeringsstödet borde möjliggöra detta där behovet finns. Om fokus uteslutande ligger på små lägenheter riskeras det att skapas likformiga och segregerade områden.

I förordningen föreslås också att statligt stöd för solceller ska räknas av från investeringsstöd som har blivit beviljat. Det rimmar illa med Malmös ambitioner om att bygga långsiktigt och miljövänligt och kommer att försvåra arbetet med hållbar stadsutveckling, menar kommunstyrelsen. Med den föreslagna utformningen riskerar det statliga stödet också att sätta käppar i hjulet för målet att bygga en blandad stad med olika upplåtelseformer eftersom det riktas till projekt som kan producera flest bostäder på en och samma yta.

Det saknas också krav på kvalité, lägenheters utformning och utomhusmiljön, vilket är nödvändigt för stadens ambitioner på området.

– För att komma till rätta med bostadsmarknadens problem krävs betydligt större insatser än vad som föreslås här. Det som behövs är en sammanhållen nationell bostadspolitik. De föreslagna förändringarna är positiva, men de räcker inte, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Detta räcker inte på långa vägar. Vi tycker att investeringsstöd och byggsubventioner har varit både ineffektiva och dyra i Malmö och i Sverige. Framöver är det av vikt att det samhälleliga och ekonomiska stödet även riktas mer direkt till de hushåll som behöver det. Men framförallt måste staten ta sitt ansvar och få till en hållbar nationell bostadspolitik, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Ursula Savonius, politisk sekreterare (L), 0738-56 79 36

(Ärende 6)