Skip to main content

Kan kontorsarbete utomhus bidra till ett mer hållbart, innovativt och hälsosamt arbetsliv?

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2019 10:00 CEST

StickUt. Fotograf: Tommy Lindholm

Det interaktiva forskningsprojektet ”StickUt Malmö” har under två år utforskat och utvärderat olika former för att bedriva delar av det arbete som vanligtvis bedrivs inomhus – utomhus. Fem förvaltningar inom Malmö stad har deltagit i studien tillsammans med Malmö universitet och resultaten, vilka är positiva men också visar på utmaningar, presenteras den 19 till den 23 augusti i olika forum i Malmö.

StickUt Malmö är ett projektsamarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektets syfte är att finna nya former att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att utmana rådande normer kring arbete som vanligtvis bedrivs inomhus. Fem förvaltningar i Malmö stad: Kulturförvaltningen, Fastighets- och gatukontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, samt HR-strategiska avdelningen på Stadskontoret har deltagit.

Charlotte Petersson, projektledare och initiativtagare till StickUt och licentiand inom Urbana studier vid Malmö universitet, har projektet som bas för sitt pågående avhandlingsarbete.

– Det finns en bred forskning som visar på utevistelsens positiva effekter på allt från välbefinnande, återhämtning från stress och hälsa generellt till kreativitet, lärande och stärkta kognitiva funktioner. Det har varit oerhört spännande att tillsammans med Malmö stad utforska möjligheterna och inte minst identifiera de utmaningar som finns när vi ifrågasätter normerna för hur arbete ska bedrivas, säger Charlotte.

StickUt-veckan, den 19–23 augusti

Projektet presenteras under StickUt-veckan med ett välfyllt program med olika aktiviteter, utställning, Pop Up-event och seminarier att hållas på flera ställen i Malmö. Samtidigt lanseras en handbok med inspiration och vägledning för olika former av utomhusarbete, baserat på resultaten projektet. Inom Malmö stad anordnas en tävling, StickUtmaningen, där medarbetare och chefer i Malmö stad uppmanas att prova på att ”sticka ut”.

Måndag 19 augusti Invigningen på Stadshuset kl. 13.15

Representanter från styrgruppen och projektledare Charlotte Petersson presenterar projektet.

På Stadshusets innergård invigs temporära utomhusarbetsplatser och handboken att delas ut.

Tisdag den 20 augusti, kl.11.00-14.00, Malmö universitet, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, takterrassen på plan 7

Onsdag den 21 augusti, kl. 11.00-14.00, Malmö stadsbibliotek, Kung Oscars väg 11.

Torsdag den 22 augusti, kl. 11.00-14.00, Västra hamnen, i samarbete med ”Have It All”.

Fredagen den 23 augusti

Kl. 16.00 ”The BenefitsOfOutdoor Office Work”, projektledare Charlotte Petersson och StickUts vetenskapliga råd, Media Evolution City, MEC, Stora Varvsgatan 6 A.

---------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta:

Helene Westberg

Projektledare StickUt Malmö, Malmö stad

Tel: 0733-52 90 92

E-post: helene.westberg@malmo.se

Charlotte Petersson

Projektledare och forskningsansvarig för StickUt Malmö, Malmö universitet

Tel: 0725-47 38 47

E-post: charlotte.petersson@mau.se