Skip to main content

​Klart för 110 nya bostäder i Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 16:30 CET

Ikano Bostad AB bygger cirka 60 bostadsrätter i kvarteret Pedalvagnen. Vy från Industrigatan mot den nya kvartersgatan Spårvägen i Sorgenfri.

Drygt hundra nya lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, kommer att byggas i Sorgenfri. Malmö stad tekniska nämnd gav idag klartecken för en markförsäljning till Ikano Bostad och ett tomträttsavtal med Veidekke/Riksbyggen.

Ikano Bostad kommer i det nya stadskvarteret Pedalvagnen längs med Industrigatan att bygga ett 60-tal yteffektiva bostadsrätter om 1-4 rum och kök, alla med balkong eller uteplats.

– Vi är glada över att få utveckla Sorgenfri tillsammans med Malmö stad. Nu får vi möjligheten att bygga kvadratsmarta lägenheter som ger ett prisvärt boende i en spännande och central stadsdel med stort serviceutbud och bra kommunikationer. Tillsammans kan vi kan skapa trygga, trivsamma och fungerande bostadsområden som förenklar vardagen för många människor, säger Christian Dahlman, bostadsutvecklingschef, Ikano Bostad.

De nya lägenheter som Ikano Bostad bygger ska vara energieffektiva, tanken är även att det ska finnas solceller på taket. Miljö och hållbarhet är viktiga värden i Sorgenfri. Varje kök utrustas med avfallskvarn för att matavfall ska kunna tas tillvara och omvandlas till biogas, sophanteringen blir kvartersgemensam och en bilpool kommer att finnas i området.

– Att fler aktörer nu väljer att satsa på att bygga bostadsrätter i Sorgenfri visar på att det är ett område med potential och att det finns en efterfrågan även på bostadsrättslägenheter. En variation av upplåtelseformer driver utvecklingen av Sorgenfri framåt, säger Jan Johansson, fastighetskontorets projektledare.

I kvartet Passageraren, intill de planerade stadsradhusen, kommer Riksbyggen i samarbete med Veidekke att bygga cirka 47 hyresrätter, 1-3 rum och kök.

– Vi är väldigt glada för möjligheten att Riksbyggen tillsammans med Veidekke nu får möjligheten att bygga nya hyresrätter i ett väldigt attraktivt läge, nära Malmö centrum, säger Carl-Johan Hansson, chef för Affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.

– Projektet möjliggörs genom en nära samverkan där båda företagen står för utvecklingen, Veidekke för byggandet och Riksbyggen för förvaltningen och ett långsiktigt ägande, säger Håkan Otterström, affärsutvecklare på Veidekke Bostad.

Byggstart för Riksbyggens projekt i kvarteret Passageraren beräknas preliminärt till andra kvartalet 2017, med inflyttning i slutet av 2018.

– Jag tror starkt på omvandlingen av Sorgenfri, där det industriella arvet bevaras samtidigt som unika bostäder byggs. Det är viktigt att det blir både hyresrätter och bostadsrätter och det är särskilt glädjande att vi nu kan skriva på ett avtal för ett 50-tal nya hyreslägenheter i området, säger Anders Rubin (S), tillförordnad ordförande i tekniska nämnden.

I takt med att Malmö växer ökar behoven av att förtäta stadenSorgenfri utgör en spännande kombination av industrihistoria, centralt läge, kreativa verksamheter och fokus på hållbarhet. De nya bostadshusen kommer att få fasader som knyter an till områdets själ och historia, med material som tegel, puts och plåt i mörka färger. Bostadshusens bottenvåningar kommer att rymma olika slags verksamheter.

– Byggkranarna kommer snart att trängas i Sorgenfri, som ska knyta ihop Malmös östra delar med centrum. Det här är en viktig etapp i arbetet med att bygga en tät, grön och blandad stad, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Om avtalen

Ikano Bostad AB förvärvar av Malmö stad fastigheten Pedalvagnen 2, för uppförande av 59 bostadsrättslägenheter och två lokaler, totalt cirka 4 700 kvm bruttoarea, BTA. Priset är satt till 3 200 kr/kvm BTA för bostäder och 2 000 kr/kvm BTA för lokaler, vilket ger ett pris på totalt 14 594 000 kronor.

Veidekke Bostad AB/Riksbyggen tecknar tomträttsavtal med Malmö stad för fastigheten Passageraren 1, för uppförande av cirka 50 hyresrättslägenheter och en lokal som ska upplåtas med hyresrätt, totalt cirka 3 600 kvm BTA. Upplåtelsen sker enligt en modell för att stimulera hyresrättsproduktion, där tomträttsavgälden satts till 52 kr/kvm BTA och år för hyreslägenheterna under den första avgäldsperioden under förutsättning att bostäderna fortsätter upplåtas med hyresrätt. Detta motsvarar en årlig avgäld om totalt 190 000 kronor.

Kontakt

Christian Dahlman, bostadsutvecklingschef, Ikano Bostad, 010-330 44 19, christian.dahlman@ikano.se

Carl-Johan Hansson, chef Affärsområde Fastigheter, Riksbyggen, 08-698 41 08, carl-johan.hansson@riksbyggen.se

Håkan Otterström, affärsutvecklare på Veidekke Bostad, 0705-63 11 04, hakan.otterstrom@veidekke.se

Jan Johansson, projektledare Sorgenfri, fastighetskontoret, Malmö stad, 0705-60 96 65, jan.johansson@malmo.se

Anders Rubin (S), tf ordförande i tekniska nämnden, 0706- 36 26 77, anders.rubin@malmo.se

Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, 0709-79 77 38, anders.tornblad@malmo.se