Skip to main content

Kriterier för Film Malmös medel till filmproduktioner beslutade

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2018 16:45 CEST

Sedan en tid har det varit klart att Malmö stad i ett samarbete med Film i Skåne ska fördela medel till professionell film- och tv-produktion i Malmö. Under onsdagens kulturnämnd togs beslut om de kriterier som avgör vem medlen ska gå till.

– Nämndens beslut innebär att vi nu kan börja fördela produktionsmedlen för 2018. Under året har en dialog förts med Film i Skåne gällande aktuella produktioner och nu tas diskussionerna vidare för beslut, säger Ann Körling, strategisk filmutvecklare Film Malmö, kulturförvaltningen.

Enligt kulturnämndens beslut ska medlen ges till produktioner som har lämnat ansökan, bedömts och valts ut i enlighet med Film i Skånes riktlinjer och därefter prioriterats enligt Film Malmös kriterier.

Produktionsmedlen ska gå till utvalda produktioner inom de prioriterade områdena dokumentärfilm, barn- och ungdomsfilm samt tv-serier. Medlen kommer att vara öronmärkta för produktioner som sker i Malmö eller för Malmös produktionsbolag och med filmarbetare från Malmö anställda på produktionen.


Mer information
Ann Körling
Strategisk utvecklare Film Malmö, kulturförvaltningen Malmö Stad
0704-34 48 58
ann.korling@malmo.se

Utsänt av
Linda Björk, kommunikatör, kulturförvaltningen Malmö Stad
0768-71 76 68
linda.bjork@malmo.se