Skip to main content

Lex Sarah-anmälan: Ett allvarligt missförhållande vid brist i nyckelrutin

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2018 11:30 CEST

På grund av ansvarig personals brist i rutiner för hantering av nycklar till medicinskåp har en patient på ett korttidsboende på eget bevåg tagit en för hög dos av sin medicin. Ansvarig utredare bedömer att det fanns en risk för allvarligt missförhållande. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler till Inspektion för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

I slutet av maj upptäcker personal på ett korttidsboende att en nyckelknippa till medicinskåpet saknas. Ansvarig personal har inte följt lokal nyckelrutin. Patient på korttidsboendet, som har en tidigare dokumenterad kronisk suicidrisk, meddelar då att hen har tagit nycklarna till medicinskåpet och intagit sina mediciner som varit doserat för tre dagar. Sjuksköterska kontaktar läkare som bedömer att patienten inte behöver skickas till sjukhus. Läkaren ordinerar puls- och blodtryckskontroller samt observation av allmäntillståndet.

Verksamheten ser ytterst allvarligt på det inträffade och har nu ändrat och synliggjort rutiner för nycklar. En genomgång av nyckelrutiner har gjorts och signeringslista för nycklar har införts. Uppföljning ska ske av enhetschef i september.

Det finns en pågående utredning av en liknande händelse rapporterad på samma korttidsenhet.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden,
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information, kontakta:

Marie-Louise Gräntz, Socialt ansvarig samordnare, telefon: 0721–81 00 74, e-post: marie-louise.grantz@malmo.se

Marie-Louise Magnusson Pedersen, Socialt ansvarig samordnare, telefon: 0708–26 14 84, e-post: Marie-louise.magnusson@malmo.se

Utsänt av: Johan Nyberg, kommunikatör, telefon: 0734–21 23 18, e-post: johan.nyberg@malmo.se