Skip to main content

​Många nöjda med äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 16:45 CEST

Åtta av tio är nöjda med äldreomsorgen i Malmö och personalen får toppbetyg för sitt bemötande. Det visar den årliga brukarundersökningen som godkändes av kommunstyrelsen på onsdagen. Nöjdheten bland Malmös brukare inom hemtjänst och äldreboende är nästintill oförändrad mellan åren 2014 och 2015.

Brukarnas toppbetyg får personalen, 95 procent inom hemtjänsten och 92 procent på äldreboendena upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen.

82 procent är mycket eller ganska nöjda med den hemtjänst de får av Malmö stad. Medeltalet för Sveriges kommuner är 89 procent. Båda siffrorna är oförändrade sedan 2014. Mest nöjda är de äldre i stadsområde Söder med 86 procent. Minst nöjda är de äldre i stadsområde Norr med 80 procent.

81 procent är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende, 2014 var siffran 82 procent. Medeltalet för Sveriges kommuner är 82 procent. Mest nöjda är de äldre i stadsområde Väster med 87 procent. Minst nöjda är de äldre i stadsområde Innerstaden med 76 procent.

Det pågår ett intensivt arbete för att höja kvalitén i äldreomsorgen. Ett exempel är att de äldre får möjlighet att påverka hur hjälpen ska utföras i hemtjänstens genomförandeplaner. Inom hemtjänsten har de äldre fått ett större inflytande på hur man vill ha hjälpen utförd och på vad man vill ha hjälp med när det gäller serviceinsatser såsom städning och tvätt.

– Många resultat är glädjande, speciellt att 95 procent upplever att de får ett bra bemötande av Malmö stads personal. Personalens arbetsvillkor är viktiga för kvalitén i arbetet därför är det glädjande att personalen får så gott betyg. Arbetet med att höja kvalitén ska vi ha för ögonen varje dag. Vi ökar budgeten med 70 miljoner kronor i år för ökad bemanning som ett led i detta. Det kommer att märkas både bland den personal som möter brukarna och bland antalet biståndshandläggare som kommer att bli fler, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

– Att åtta av tio är nöjda med äldreomsorgen är ett gott betyg för staden, men vårt mål måste såklart vara 100 procent nöjda kunder, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Karolin Högberg, politisk sekreterare, 0708- 13 24 54

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 17)