Skip to main content

Malmö fortsätter växa – tonåringarna ökar mest

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 14:02 CEST

Det föds många barn i Malmö och de äldre blir allt fler. Men allra flest blir tonåringarna framöver. Det visar den befolkningsprognos som kommunstyrelsen tog del av på tisdagen.

Befolkningsprognosen sträcker sig över tio år, fram till 2029. Då förväntas vi vara närmare 391 000 Malmöbor. Under de här åren ökar antalet unga invånare mest, och allra snabbast ökar gruppen 16-19 år som förväntas växa med 40 procent. Nästan lika mycket ökar antalet invånare i åldern 75-89 år som ökar med 30 procent fram till 2029. Även antalet grundskolebarn förväntas öka kraftigt.

Malmös befolkningsökning innebär att det behöver göras stora investeringar i grund- och gymnasieskolan framöver. Behovet av äldrevård kommer att öka som mest först efter 2029. Utvecklingen betyder också att behovet av bostäder är fortsatt stort. Fram till 2029 behövs det närmare 24 000 bostäder eller 2100 bostäder om året. Som det ser ut nu kommer det att byggas mest i områden där befolkningen ökar mest, som i Centrum, Hyllie och Limhamn-Bunkeflo. Stadsdelarna förväntas växa med nästan 30 procent de kommande tio åren.

- I takt med att vi blir fler Malmöbor ökar behovet av infrastruktur, kollektivtrafik och annan kommunal service, inte minst tillgången till bra förskolor och skolor. Vi har redan byggt ut kraftig och vi kommer att fortsätta, vi ser nu också hur behovet av nya gymnasieplatser kommer att öka. Behovet av bostäder måste mötas på bred front. Här handlar det om att bygga blandat och upprätthålla en hög byggtakt, i stadens olika delar. Det krävs också ytterligare nya initiativ för att möta hemlöshet och trångboddhet, utgångspunkten är att alla ska kunna bo bra, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Malmö växer och vi rör oss mot att bli en halvmiljonstad. Det kräver både nytänkande och nya arbetssätt för att möta de högre krav som kommer att ställas på kommunen när det gäller investeringar i infrastruktur, välfärd och utbyggnad av förskolor, skolor, bostäder, och annan kommunal service. Framtidens Malmö ska vara en trygg, integrerad och tillgänglig stad för alla Malmöbor.

(Ärende 14)

Kontaktuppgifter

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, nås via Karolin Högberg, pressekreterare (S), 0708- 13 24 54

Roko Kursar, vice ordförande i kommunstyrelsen, nås via Ursula Savonius, politisk sekreterare (L), 0738-56 79 36