Skip to main content

Malmö klättrar i SKL:s Öppna jämförelser

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 12:18 CET

Malmös skolor klättrar i den sammanlagda rankningen över landets skolkommuner som presenterades av Sveriges kommuner och landsting i dag. Det är de förbättrade meritvärdena i Malmö som ligger bakom klättringen.
- Jag ser det som en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Varje år sedan 2007 presenterar Sveriges kommuner och landsting SKL Öppna jämförelser där kommunernas skolresultat presenteras och kommunernas rangordnas efter resultat. Syftet är att förbättra kvaliteten i skolan och fokuserar på elevernas kunskapsresultat. I årets rankning placerar sig Malmö på plats 201 av 290 kommuner. Förra året låg Malmö på plats 216- det innebär en klättring med 15 placeringar på ett år.

Malmö har förbättrat sin placering bland kommunerna när det gäller genomsnittligt meritvärde i årskurs nio, gymnasiebehörighet och andel elever som når målen i alla ämnen. När det gäller det genomsnittliga meritvärdet visar Öppna jämförelser att Malmö presterar bättre än förväntat baserat på den modell som SKL använder. Denna modell tar hänsyn till kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd och där presenterar alltså Malmö alltså bättre än väntat.
- Vi har klättrat i de flesta nationella rankningarna under flera års tid. Även om vi har utmaningar i Malmös skolor som bland annat Skolinspektionens tillsyn pekat på, så visar detta att vi konsekvent utvecklar vårt arbete, säger Anders Malmquist.

För mer information:
Anders Malmquist, grundskoledirektör. 0708- 54 02 08
anders.malmquist@malmo.se

Frågor om Malmös resultat i rankningen:
Jan Walhagen, utredningssekreterare, 0708 -52 80 89
jan.walhagen@malmo.se

Utsänt av:
Kajsa Sigvardsson, pressansvarig kommunikatör. 0708- 80 94 51
kajsa.sigvardsson@malmo.se