Skip to main content

​Malmö klättrar ordentligt i skolrankning – skolkommunalråd Anders Rubin (S) kommenterar

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2018 11:11 CET

Malmös kommunala grundskolor fortsätter att klättra i Sveriges Kommuner och Landstings rankning av landets skolkommuner. I jämförelse med förra årets resultat har skolorna klättrat närmare 70 platser när det gäller att nå målen i alla ämnen.

I den öppna jämförelse som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör årligen har Malmös kommunala grundskolor gått från plats 201 till plats 127 av landets 290 kommuner. Resultatet har ökat mest vad gäller att nå målen i alla ämnen, men också gymnasiebehörigheten har förbättrats. Där klättrar Malmö nästan 60 platser. När det kommer till det genomsnittliga meritvärdet är förbättringen över 30 platser.

I sin undersökning använder SKL en modell med faktorer som beskriver sambandet mellan socioekonomiska faktorer och elevers resultat. De tre är: andel elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt genomsnittligt meritvärde.

– Det är väldigt glädjande att få ännu en bekräftelse på att Malmös skolor och dess elever utvecklas väldigt väl. Politiken kan inte ensam skapa en sådan positiv utveckling, men den kan skapa förutsättningar för det. Det är därför ett gott betyg åt alla lärare, rektorer och annan personal i våra skolor som jobbar intensivt med att utveckla undervisningen för eleverna i våra skolor, säger Anders Rubin (S), skolkommunalråd.


Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16