Skip to main content

Malmö stad häver avtalet med Astar

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2018 08:58 CEST

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Malmö stad har hävt avtalet med Astar om sfi-undervisning. Eleverna tas nu över i kommunens egen sfi-utbildning och personalen på Astar har erbjudits anställning i verksamheten

Knappt 600 sfi-elever berörs av hävningen, som gäller från i går, måndag. Samtliga kommer att få en kallelse hem om fortsatt undervisning.

- Vi har självklart förberett oss för den här situationen. Signalerna från Astar har varit att företaget inte kommer att göra rätt för sig inom de 30 dagar de haft på sig, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.

Elevernas studieplaner har lämnats över till Komvux Södervärn, som fortsatt ansvarar för undervisningen. Där finns sedan förra veckan en förstärkt informationsdesk i receptionen för nya elever. Information på flera språk finns även på Malmö stads webb.

- Eleverna är vårt ansvar, även de som studerat och studerar hos våra externa avtalspartners. Vårt fokus nu är att övergången ska bli så enkel som möjligt för dem, säger Lars Rehnberg.

De medarbetare på Astar som arbetat med sfi-undervisning har erbjudits anställning i Malmö stad i en verksamhetsövergång. Ett 20-tal som tackat ja har kallats till ett första möte på Södervärn under onsdagen.

I mars polisanmälde Malmö stad Astar för bedrägeri, sedan företaget skickat personallistor med namn på fler lärare än de haft anställda i Malmö. En månad senare skickades en s k rättelseanmaning till Astars ägare, Thorengruppen, med krav om att betala tillbaka minst 7,6 miljoner för felaktig personalredovisning från oktober förra året. Om rättelsen inte genomfördes inom 30 dagar, skulle avtalet hävas, vilket nu alltså skett. En uppdaterad kalkyl visar att Astar är skyldig Malmös skattebetalare minst 34 miljoner.

Malmö stad har även polisanmält, samt riktat en rättelseanmaning mot Hermods, och kräver tillbaka minst 4,7 miljoner kronor senast 15 maj. Koncernen Academedia, som äger Hermods, har medgett att personallistorna från i vart fall augusti förra året är oriktiga.

Kontaktperson: Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör: 076- 607 15 07

Utsänt av Annika Anjou, kommunikatör: 070 - 844 76 87