Skip to main content

Malmö stad i Almedalen 2018

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2018 11:29 CEST

Årets Almedalsvecka drar igång den 1 juli. Med tolv seminarier/samtal under Almedalsveckan sätter Malmö stad kommunens och regionens viktigaste frågor i fokus och utmanar den nationella nivån att bättre ta vara på den potential som finns i Malmö, Skåne och i Öresundsregionen.

Årets seminarieämnen sträcker sig från trygghet, stadsutveckling, skola, integration, och jämställd fotboll. Företrädare från Malmö stad, både tjänstepersoner och politiker, åker till Almedalen för att delta i seminarier, samtal och möten för att föra fram frågor som är viktiga för Malmö.

Hur kan en vecka på Gotland göra skillnad för Malmö?

- Almedalsveckan är en viktig arena för oss att påverka. Genom våra aktiviteter arbetar vi för att öka kunskapen och höja medvetenheten om att frågor som är viktiga för Malmö och Öresundsregionen är viktiga för hela Sverige, säger Anders Mellberg, kommunikationsdirektör i Malmö stad.

Långsiktigt påverkansarbete

Medverkan under Almedalsveckan är bara en av många delar i stadens påverkansarbete som pågår hela året. Almedalen är en mötesplats där Malmö stad har möjlighet att föra dialog med några av Sveriges viktigaste beslutsfattare och andra aktörer – både för att utmana den nationella nivån att bättre ta tillvara den potential som finns i Malmö och Öresundsregionen, men också för att hjälpa andra genom att dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter.

- Många av samhällets förändringar tar sin början i Malmö och utmanar oss som stad. Vi behöver därför aktivt vara med och påverka nationella beslut och lagstiftning. Detta kräver mer av samarbete mellan stat, kommun, region, näringsliv och civilsamhället, säger Anders Mellberg.

En arena med många samarbetspartners

Malmö stad driver Öresundshuset tillsammans med Region Skåne och Lunds kommun samt flera partners. I år är våra samarbetspartners: Helsingborg stad, Sysav, SKANSKA, Skåne Nordost, MTR, Malmö universitet, Småföretagarnas Riksförbund, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Greater Copenhagen. Dessutom har 23 aktörer egna evenemang i huset under veckan. Öresundshuset är en arena i Almedalen där viktiga frågor för Öresundsregionen och Skåne lyfts till nationell nivå.

Invigningen av Öresundshuset äger rum den 1 juli kl. 17.30.

Läs mer

Hela veckans program finns på oresundshuset.nu

Läs mer om Malmö stads omvärldsarbete på malmo.se.

Kontaktpersoner

Anders Mellberg, kommunikationsdirektör, Malmö stad, tel.: 072-181 21 68

Nicklas Sjöqvist, presschef, Malmö stad, tel.: 0708-17 41 00.

Årets seminarier

I år deltar Malmö stad med sju egna seminarier och med fem seminarier tillsammans med Region Skåne och Lunds kommun. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om respektive arrangemang.

Har du inte möjlighet att vara på plats i Visby under Almedalsveckan? Då kan du följa alla seminarier på facebook.com/oresundshuset. Vi livesänder direkt från Öresundshuset, varje dag.

Måndag den 2 juli kl. 11-11.45

Hur skapar vi ett hållbart mottagande för nyanlända?

För de flesta nyanlända leder etableringsuppdraget varken till jobb eller studier. Merparten går in i jobb- och utvecklingsgarantin, men ersättningen räcker sällan, utan behöver kompletteras med försörjningsstöd. Därför har många nyanlända svårt att hitta egen bostad. Hur förbättrar vi etableringen?

Tisdag den 3 juli kl. 9-9.45

Öresundsmetro – varför brådskar planeringen, och var finns pengarna?

Malmö vill koppla in sig på Köpenhamns metro. Vilka problem löser Öresundsmetron? Vad skiljer den från befintliga Öresundståg? Vad är kopplingen till godstrafiken och den nya Fehmarn Bält-tunneln? Hur kan finansieringen lösas? Och varför brådskar det med att påbörja planeringen?

Tisdag den 3 juli kl. 12.15-13.15

Vem har tolkningsföreträde för stadens hållbara utveckling?

Städer förtätas. Komplexitet och konflikter ökar. Otydlighet mellan aktörers roller och mandat, olika bedömningar, samt inbyggda stuprör skapar hinder för utveckling av bostäder, livsmiljöer och näringsliv. Vilka lösningar finns för att underlätta för hållbar stadsutveckling?

Onsdag den 4 juli kl. 12.15-13.15

Så trycker vi tillbaka den organiserade brottsligheten

Stockholm, Göteborg och Malmö ser gemensamma utmaningar kring trygghetsskapande och brottsbekämpning. Mycket görs redan, men det krävs mer för en effektiv och kraftfull brottsbekämpning och brottsprevention i de tre storstäderna.

Onsdag den 4 juli kl. 13.30-14.15

Hur ser vi till att fler vill bli lärare, stannar kvar i och återvänder till yrket?

Sveriges förskolor och skolor behöver tusentals lärare inom de närmsta åren. Stora insatser behövs inom kompetensförsörjningens alla delar. Hur ser vi till att fler vill bli lärare, stannar kvar i och återvänder till yrket? Vilka andra yrkeskategorier behövs för att skapa framtidens skola?

Torsdag den 5 juli kl. 14.30-15.15

Hur kan p-platserna bli färre på A-lägena?

P-platser tar upp stora ytor i städerna, men mindre i p-hus. Malmö jobbar med att tänka mobilitet i stället för parkeringsplats. Vi utvecklar tillsammans med byggherrar och fastighetsägare möjligheten för fler att cykla eller åka kollektivt till arbetet. Vad funkar? Vad stoppar? Vad behöver göras?

Morgenmad med Johan Wester (frukostseminarier)

Måndag-torsdag kl. 8-8.45.

Måndag

Peka med hela handen eller alla ska med? Danskt och svenskt beslutsfattande i praktiken

Tisdag

Gå på dagen eller livslång anställning? Dansk och svensk trygghet i praktiken

Onsdag

Ghetton eller utanförskapsområden? Dansk och svensk integration i praktiken

Torsdag

Hygge eller lagom? Dansk och svensk mentalitet och språkförståelse i praktiken