Skip to main content

Malmö utsedd till ordförande i Eurocities forum

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2018 11:51 CEST

I dag utsågs Malmö till ordförande i Social Affairs Forum, den del av Eurocities nätverket som driver sociala frågor. Eurocities är städernas röst i Bryssel och ett sätt att få upp de lokala frågorna på EU:s agenda.

Andreas Schönström som vann ordförandeskapet å Malmös vägnar ser det som en bra plattform för att belysa städernas viktiga roll inom EU-samarbetet.

- Ofta glöms städernas viktiga roll i att bekämpa utmaningar bort. Men det är ofta just där som de innovativa lösningarna finns. Vi lever i en tid då EU:s legitimitet ifrågasätts allt mer. Därför vill vi minska gapet mellan det lokala och det internationella. Ordförandeskapet i Social Affairs Forum öppnar upp nya möjligheter att framföra det lokala perspektivet inom EU-frågor, säger Andreas Schönström (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Under konferensen, som ägde rum den 23-24 oktober i Stuttgart, utsågs Utrecht i Nederländerna till vice ordförande. Fler än 120 representanter från över 50 europeiska städer hade samlats för att skicka ett gemensamt budskap till EU med rekommendationer om ett större fokus på de sociala frågorna. Målet är ett mer socialt sammanhållet Europa.

Precis som med FN:s hållbarhetsmål hänger en framgångsrik implementering av EU:s principer på städernas aktiva roll. Städer känner till sin befolknings behov och kapacitet och är därför bäst lämpade för att omvandla både FN-målen och EU:s principer till konkreta handlingar som fungerar för människor.

Kontakt:

Andreas Schönström, kommunstyrelsens vice ordförande, 0709-116897

Nashab Farhikhtah, politisk sekreterare, 0768-707854