Skip to main content

Malmös bostadsbyggande slår rekord: 3100 byggstarter under 2016

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 12:21 CET

Nyproduktionen av bostäder slår rekord i Malmö. Under 2016 påbörjades 3 100 bostäder, 900 fler än under rekordåret 2015, vilket motsvarar en ökning med 30 procent. Den höga byggtakten väntas hålla i sig även i år. Det visar en rapport från Malmö stads stadsbyggnadskontor.

Bostadsbyggandet har ökat i hela landet och är nu på den högsta nivån sedan mitten av 1970-talet, under miljonprogrammets sista år. Malmö står sig väl i jämförelse med övriga storstadskommuner. I Stockholm byggstartade 7100 bostäder och i Göteborg 2800 förra året, att jämföra med Malmös 3100. Bostadsbyggandet sker i alla delar av staden men särskilt i Hyllie, Limhamn, Västra hamnen och Sorgenfri.

Uppemot 4 000 bygglov beviljades förra året, visar den sista tertialrapporten för 2016 “Uppföljning av bostadsplanering och byggande”. Även det en rekordhög siffra. I rapportens bygglovssiffror ryms både nyproduktion och ombyggnation, specialbostäder och bostäder med tillfälliga bygglov. Inströmningen av bygglovsansökningar är fortsatt hög, vilket borgar för en stor produktion framöver.

Under förra året antogs planer för 2 900 bostäder, 1 100 har vunnit laga kraft och Malmö har nu cirka 9 000 bostäder i byggklara detaljplaner. En sammantagen bedömning utifrån faktorer som marknadens intresse, marktilldelning på kommunal mark och förutsättningar i bygglov och detaljplanering visar att uppemot 3000 bostäder kan byggstarta under 2017.

– Vi ser ett fortsatt stort intresse för att bygga bostäder i Malmö, vilket är mycket glädjande. Staden växer fort och vi behöver möta med bostäder för alla grupper. Vi har nu en viktig uppgift i att fortsätta skapa goda förutsättningar för byggande i Malmö och ta tillvara möjligheterna med en växande stad, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Bostadsbyggandet sker på marknadens villkor i Sverige, men kommunen skapar förutsättningar för att byggandet ska ske. I Malmö har mycket arbete lagts på att processerna ska bli smidiga genom dialoger med branschen, myndigheter och andra förvaltningar. Förståelse och förtroende mellan inblandade aktörer har byggts upp, och ger tydlig effekt på byggandet. De strategiska dialogerna kommer att fortsätta under 2017.

– Resultaten visar att stadens kraftsamling de senaste åren har gett effekt i ökat byggande och fler företagsetableringar. Tillsammans med fastighets- och byggbranschen har staden åstadkommit nya rekordsiffror. Vi kommer att fortsätta utveckla våra samverkansprocesser och dialogarbete för att säkra fortsatt hög byggtakt där Malmöbors livsmiljö är i fokus säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör

För mer information kontakta:

Märta Stenevi, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor, 0732-34 24 82

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, 070-934 22 98

Steffanie Esse, kommunikationschef, 070-934 22 45