Skip to main content

​Mer pengar till utbyggnaden av skolor och förskolor

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 16:06 CET

Malmös snabba befolkningstillväxt ställer höga krav på utbyggnaden av skolor och förskolor i staden. I budgeten för 2016 har sammanlagt 26 miljoner kronor reserverats för skolutveckling och lokaler, men bedömningen som gjorts är att detta inte räcker för att täcka behovet. Av det skälet beslutade kommunstyrelsen på tisdagen att ge ett förstärkt bidrag till skol- och förskolelokaler om 39 miljoner kronor. Förskolenämnden får därför nästa år 37 miljoner kronor och grundskolenämnden 28 miljoner kronor för ökade lokalkostnader, en summa på sammanlagt 65 miljoner kronor för 2016. Förutom att bygga ut så handlar det om att åtgärda brister i den fysiska miljön och omvandla förskolelokaler till skollokaler.

– Malmö upplever just nu en rekordartad befolkningsökning, som ställer stora krav på den kommunala servicen. Nu skjuter vi till extra pengar till den fortsatta utbyggnaden av skolor och förskolor för att möta behovet och se till att alla unga Malmöbor får en bra start i livet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Bra skollokaler är grundläggande för elevernas hälsa och en förutsättning för att skolan ska klara sitt uppdrag, säger Karolina Skog (MP), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 14)