Skip to main content

Nästan 1 miljard mot segregation till Malmö

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2018 10:30 CEST

Nu är det klart. Malmö får ca 970 Mkr kronor till 2028 för att långsiktigt motverka segregation. Pengarna ska användas brett för att främja integrationen och öka jämlikhet. I år är det 22 Mkr, 2019 71 Mkr och därefter 116 Mkr kr per år fram 2028.

Exempel på vad resurserna kan komma att användas till i Malmö:

  • Uppväxling av trygghetsinsatserna

Sedan 2017 gör staden särskilda instanser i den fysiska miljön och i samarbete med andra myndigheter görs tillsyn mot verksamheter med kopplingar till kriminalitet som vi ser en möjlighet att växla upp. Malmö har också inrättat en styrmodell för det förebyggande trygghetsarbetet kallat CTC (communities that care). Modellen bygger på ett noggrant analysarbete i varje område av staden för att upptäcka faktorer som kan leda till otrygghet samt vad som ska göras för att så inte ska ske. Arbetet bygger på omfattande insatser på lång sikt.

  • Fler barn i förskola

Även om andelen barn inskrivna i förskolan är så hög som nio av tio vill vi att den ska höjas. Ofta är det de barn som skulle behöva förskolans pedagogiska stöd allra mest som inte går i förskola. Alla föräldrar ska motiveras att söka förskoleplats.

  • Fler språk- och arbetsmarknadsinsatser för fler i jobb

Det svenska språket är nyckeln till en väl fungerande integration, för att kunna ta ett jobb och aktivt ta del av samhället. Vi ska intensifiera arbete med att utveckla såväl kvaliteten som tillgängligheten i undervisningen i svenska språket. Språkcaféer och språkstödjande verksamhet på stadens mötesplatser är också ett bra komplement till ordinarie SFI-undervisning.

  • Stärka det socialt förebyggande

När uppväxtförhållanden är otrygga behöver samhället sätta in fler resurser för de utsatta barnen och unga i risk. Det uppsökande, behandlande och förebyggande arbetet ska prioriteras. Det kan exempelvis innebära fler fältarbetare som rör sig på fritidsgårdar och allmänna platser för att fånga upp de barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation, att fler ungdomar får hjälp att lämna drogmissbruk eller ett kriminellt liv bakom sig eller att fler barn kan få stöd om de har de tufft hemma eller i skolan.

  • Stärka tillits- och demokratifrämjande arbetet

Föreningslivet och idéburna organisationer har en nyckelroll för att öka engagemanget och delaktigheten bland såväl unga som vuxna Malmöbor. Tillsammans med föreningslivet ska staden jobba för att öka tilliten och stärka demokratin i Malmö.

- Nästan en miljard kronor är välkommet. Med dem kan vi göra skillnad. Men pengarna är inte det viktigaste. Det är istället att staten och kommuner gemensamt åtar sig att bryta segregationen och öka jämlikheten. Signalen om att samhället ska finnas där och att inget område eller boende i vissa delar av landet ska lämnas efter. Det är vår tids kanske viktigaste uppgift, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Det är glädjande att vi nu har en regering som faktisk ser dom utmaningar Malmö står inför. Detta ger oss goda förutsättningar att stärka det förebyggande arbetet så att alla Malmös barn kan få en trygg uppväxt, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd.


Kontaktpersoner:

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735799701

Karolin Högberg, pressekreterare, 0708-132454