Skip to main content

​Naturum Öresund blir en del av Marinpedagogiskt center

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 16:50 CEST

Nu tas nästa steg för att stärka Malmö stad som kuststad. I dag godkände kommunstyrelsen en handlingsplan för det kommande arbetet som bland annat innebär att Marinpedagogiskt center utökas med naturum Öresund. Tanken är att det ska invigas redan i vår.

Handlingsplanen sträcker sig fram till 2023 och innefattar en rad insatser för att uppmärksamma och stärka stadens marina miljöer. Ett av dem är Naturum Öresund som ska bidra till att öka havsmedvetenheten och vänder sig till barn, vuxna, skolelever och studenter samt turister och internationella besökare. Verksamheten utgår från FN:s hållbarhetsmål och ska öka förståelsen och kunskapen om Öresunds flora och fauna.

Inom ramen för arbetet kommer också Malmö arbeta tillsammans med kommunnätverket Local Governments for Sustainability (ICLEI) för att främja ett globalt samarbete rörande lokalt havsmiljöarbete i relation till klimatfrågan och hållbar samhällsutveckling. Tidigare har det här arbetet lett till att Malmö utsetts av FN till Ocean Action Hub – en av sammanlagt sju i hela världen. Också det arbetet kommer att utvecklas framöver. Malmö stad kommer även att samarbeta med World Maritime University (WMU) i frågor som rör marina utvecklingsfrågor, forskning och lärande.

Arbetet med att stärka Malmö som kuststad handlar också om att förbättra vattenkvalitén vid stadens badplatser. I det ingår bland annat att undersöka och kartlägga de marina miljöerna som, i jämförelse med naturområdena på land, är ganska okända. Hälften av Malmös yta består trots allt av vatten.

Utöver detta ska man också titta närmare på hur man kan hantera extremregn och höga vattenstånd i framtiden för att undvika att människor eller egendom kommer till skada. I det arbetet är havsnära områden som Nyhamnen, Limhamn och Västra hamnen särskilt intressanta.

– Arbetet med att stärka Malmö som kuststad handlar om att förbereda inför framtiden där extremregn och höga vattentillstånd förväntas bli vanligare, men också göra Malmöborna mer havsmedvetna, inte minst barn och unga. Därför är det glädjande att Marinpedagogiskt nu också blir naturum, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Om vi inte lyckas stävja klimatförändringarna så riskerar vi att stora delar av Malmö hamnar under vatten. Därför är det viktigt att såväl jobba proaktivt för att klara sådana utmaningar, och att öka medvetenheten om havets roll för Malmö, säger Simon Chrisander (L), stadsbyggnads- och miljökommunalråd.

– Naturum Öresund kommer att ge alla Malmös barn och unga möjlighet att utforska och lära sig mer om en väldigt viktig, men ganska okänd, del av sitt närområde. Satsningen på att bevara kustens naturvärden och ekosystem gör att samma barn får uppleva en levande havsmiljö även som vuxna, säger Märta Stenevi (MP), ledamot i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L), 0734-16 64 97


(Ärende 11)