Skip to main content

​Ny policy: Alla Malmös inköp ska vara hållbara

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 16:35 CEST

Malmö stad är en av Sveriges största offentliga köpare av varor, tjänster och entreprenader. På onsdagen gav kommunstyrelsen klartecken för en ny inköpspolicy, som ska säkra att alla inköp blir ett led i arbetet med att skapa en hel och hållbar stad.

Varje år gör Malmö stad inköp om cirka nio miljarder kronor. Inköpen är ett viktigt verktyg för att nå stadens ambitiösa mål om en hållbar utveckling och den nya policyn med tillhörande riktlinjer slår fast att varje köp ska ske utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Policyn ska fungera som ett styrdokument för samtliga nämnder och helägda bolag.

Den offentliga konsumtionen står för en stor andel av varje Malmöbos totala ekologiska fotavtryck. Vid inköp ska därför särskild hänsyn tas till resursanvändning och klimatpåverkan. Malmö stad ska i största möjliga utsträckning efterfråga giftfria, ekologiska och etiskt framställda varor. Förnybar energi ska ha företräde och fossila bränslen fasas ut. Alla inköp ska göras med måttfullhet och aktsamhet i fokus, med grundregeln att återanvända hellre än nyinvestera om och när det är möjligt.

Malmö stad ska också aktivt motverka social dumpning och verka för att leverantörer respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och följer lagar om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.

Beslut om policyn fattas av fullmäktige i april. De tillhörande riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen på onsdagen, under förutsättning att policyn antas.

– Som en av Sverige största upphandlare har Malmö stad ett ansvar att göra smarta val. Policyn är ett steg på vägen mot mer hållbara och innovativa upphandlingar i framtiden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö stad har genom sina många och stora inköp ett kraftfullt verktyg i sin hand och ska nyttja det ansvarsfullt och klokt. Genom att ställa rätt krav kan vi påverka både marknaden, attityder och konsumtionsmönster, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 25)