Skip to main content

Ny rapport visar Malmö stads väg mot fossilbränslefrihet

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 14:05 CEST

I dag släpps årets detaljerade rapport om kommunernas beroende av fossila bränslen. Malmö är en av tio kommuner som har gjort stora framsteg. Totalt sett har Malmö stad och nio andra skånska kommuner minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år.

Projektet är framgångsrikt, med några månader kvar av projekttiden är projektmålen nästan uppnådda. Därför heter rapporten som lanseras i dag ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet”. Malmö stads största framgång i rapporten finns på uppvärmningssidan.

- Fjärrvärme står för en stor del av vår uppvärmning. Förra året tecknade Malmö stad avtal som innebär att vår fjärrvärme ska bli 100 procent fossilbränslefri år 2020. Den fossilbränslefria andelen kommer att öka stegvis från dagens 65 procent fram till målåret. Malmö stads fjärrvärmeanvändning är så pass stor att en ökad andel fossilbränslefritt har en märkbar positiv inverkan på projektets totala målsättning om fossilfri uppvärmning, säger Anna Lindblad, klimatstrateg på miljöförvaltningen i Malmö.

En utmaning som kvarstår för Malmö är att andelen fossilbränslefria tjänsteresor som har varit i princip oförändrad jämfört med 2016. Det har identifierats att det finns behov av en ny resepolicy. Möjligheten till en klimatavgift ses också över, vilken också skulle kunna bidra till minskat flygresande.

Rapporten ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet” visar på detaljerad nivå hur mycket fossila bränslen som används till uppvärmning och elproduktion i varje kommun. Dessutom redovisas hur anställda i Malmö stad och övriga kommuner reser till Stockholm, hur mycket körning med privat bil i tjänsten som görs, eller hur stor andel fossilbränslefritt drivmedel som köps in.

Fakta:

Rapporten Sista stegen mot fossilbränslefrihet berättar om de framsteg som gjorts under 2017. Slutresultaten från projektet kommer att presenteras våren 2019.

  • Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne (2016–2019) finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden; Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne; Länsstyrelsen Skåne; deltagande kommuner. Tio skånska kommuner medverkar i projektet: Båstad, Kristianstad, Helsingborg, Hässleholm, Eslöv, Höör, Lund, Malmö, Trelleborg och Tomelilla.
  • Gemensamt projektmål: 50 procent fossilbränslefritt drivmedel i egna transporter; 90 procent fossilbränslefri uppvärmning; 100 procent fossilbränslefri el.

För ytterligare information kontakta:

Anna Lindblad, miljöförvaltningen telefon 0708-341877

Johannes Elamzon, projektledare Länsstyrelsen Skåne, telefon 070-5519712

Utskickat av:

Marc Malmqvist, kommunikatör, miljöförvaltningen Malmö stad, tel 0708 311 589