Skip to main content

Otillåten begränsningsåtgärd i bil

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2019 09:00 CET

Personal lämnade tillfälligt en brukare ensam i en låst bil för att förhindra att brukaren sprang ut på en trafikerad väg. Funktionsstödsnämnden i Malmö stad gör nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Under bilfärden blev brukaren orolig och knäppte upp sitt bilbälte och reste på sig. När personal bad brukaren sätta sig ner, uppvisade brukaren ett utmanande beteende mot personal och medåkande brukare. Personal fick stanna bilen intill en trafikerad väg och lämnade sedan brukaren ensam inne i bilen samt låste dörrarna för att förhindra att brukaren sprang ut på vägen i affekt. Personal stod hela tiden intill bilen för att ha uppsikt över brukaren.

Begränsningsåtgärder har inget stöd i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därför bedöms det inträffade som ett allvarligt missförhållande. Funktionsstödsnämnden anmäler händelserna till Inspektionen för vård och omsorg.

För att förhindra att situationen uppstår igen har verksamheten bland annat ändrat sina rutiner för bilresor. Verksamheten planerar också kompetenshöjande insatser för personalen.

Kontaktperson: Karin Johansson, Enhetschef LSS-bostäder, funktionsstödsförvaltningen,
0709-48 99 50

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Emily Nord, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen. 0766–36 53 61