Skip to main content

Otillåtna begränsningsmetoder på LSS-boende

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2018 08:30 CET

Anställda har blockerat dörren till en brukares rum på ett LSS-boende. Funktionsstödsnämnden i Malmö gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Personal har vid ett tillfälle i september och ett tillfälle i oktober tillfälligt blockerat dörren till en brukares rum. Vid det ena tillfället hade brukaren ett utåtagerande beteende riktat mot personal och vid det andra tillfället behövde brukaren komma till ro för natten.

Begränsningsåtgärder har inget stöd i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därför bedöms det inträffade som ett allvarligt missförhållande. Funktionsstödsnämnden anmäler händelserna till Inspektionen för vård och omsorg.

Åtgärder som vidtagits för att förebygga att liknande händelser inträffar på nytt är bland annat kompetenshöjande insatser till personalen.

Kontaktperson: Karin Johansson, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 070-948 99 50

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76