Skip to main content

​Personalredovisning 2017: Färre timavlönade och minskad sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 16:40 CEST

Antalet timavlönade i Malmö stad fortsätter att minska för fjärde året i rad. Det visar den årliga personalredovisning som kommunstyrelsen tog del av på onsdagen. Under förra året minskade också sjukfrånvaron, den ligger nu på samma nivå som 2014. Däremot ökar sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa.

I redovisningen framgår det att antalet timavlönade inom Malmö stad som helhet har minskat, men att en viss ökning har skett under hösten 2017. Vanligast är det att vara timavlönad om man jobbar inom LSS, som barnskötare eller som vårdbiträde. Andelen timavlönad tid fortsätter också att minska, förutom för vårdbiträden. Här står männen för den största andelen timavlönade. Att minska timavlönade till förmån för fasta anställningar är ett av de politiska målen på personalområdet.

Sjukfrånvaron motsvarade förra året 6,55 procent, vilket var en minskning med 0,40 procentenheter jämfört med 2016. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat med 0,47 procentenheter och mäns med 0,13 procentenheter. Ett skäl till att hälsan bland medarbetarna har ökat är det så kallade nära ledarskapet där chefer ges ett ökat stöd som en del av arbetsmiljöarbetet. Detta har haft en positiv effekt, bland annat på förskoleförvaltningen. Utvecklingen vad gäller sjukfrånvaron i Malmö stad följer andra offentliga organisationer. Där, liksom här, ökar dessvärre sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa och de psykiska diagnoserna står i dag för nästan hälften av alla pågående sjukfall. En utredning om digital stress har gjorts under året.

Totalt har Malmö stad ca 25 500 anställda i 400 olika yrken. 2017 gick 440 medarbetare i ålderspension. Medelåldern för de som gick i pension i Malmö stad under året var 65,1 år. Medelåldern för medarbetarna var 45,5 år och 72 medarbetare var över 67 år.

– Vi har under flera år prioriterat arbetet med att minska antalet timavlönade timmar och att minska sjukfrånvaron, och jag är glad att vi nu kan se resultat. Det som oroar mig är att den psykiska ohälsan ökar, så den finns det all anledning att titta närmare på. Utgångspunkten måste vara att skapa ett hållbart arbetsliv och en sund balans mellan arbetsliv och fritid, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd och ordförande i personalberedningen.

– Kvinnors höga sjukfrånvaro är ett allvarligt jämställdhetsproblem och det är väldigt glädjande att trenden äntligen börjar vända. Nu behöver vi lägga mer fokus på att även få stopp på ökningen av den psykiska ohälsan. Först och främst måste vi förvissa oss om att man inte blir sjuk av att gå till jobbet. Alla kanske inte kan tycka det är roligt att gå till jobbet varje dag, men man ska i alla fall inte bli sjuk av det, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.


Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 22)