Skip to main content

Så jobbar Malmö stad för att minska fimparna på våra gator och torg

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2018 13:00 CEST

Fimpdemonstration på Södertull i Malmö.

En aktuell undersökning visar att fimpar utgör så mycket som 63 % av skräpet. Fimpar är plast och kan ha nedbrytningstid på minst 100 år. Malmö stad lanserar därför en renhållningskampanj för att få fler att slänga fimpar i askkoppar. I kampanjen uppmanar vi även Malmöbor att komma med egna idéer.

–Vi lägger mycket tid på att städa upp fimpar. Ofta fastnar fimparna mellan gatstenar och är svåra att komma åt. De fimpar vi inte lyckas få upp spolas ner i våra dagvattenbrunnar som oftast leder ut i kanalen eller havet. Slänger fler sina fimpar i några av stadens askkoppar eller papperskorgar får vi en renare stad, säger Pernilla Linde, verksamhetsansvarig på gatukontoret.

Fimpar består även av ett cigarrettfilter som är gjort av cellulosaacetat, ett slags plast. Det tar något år för en slängd fimp att sönderdelas till mikroplast. Sedan tar det minst 100 år innan mikroplasten försvinner – om den ens gör det.

–Förutom plasten så innehåller även fimparna nikotin och andra giftiga ämnen som kan hamna ute i vår miljö. Djur som fåglar och fiskar kan få i sig delar av fimparna och då även gifterna. Fimparna kan alltså få stora konsekvenser för miljön och djuren i vår stad, säger Hanna Kowalczyk, kustingenjör på Malmö stad.

Genom kampanjen vill Malmö stad få till en beteendeförändring och öka medvetenheten om att fimpar är plast.

Vi kommunicerar främst på platser där vi städar mycket fimpar. Därför syns kampanjen i centrala Malmö, på Möllevångstorget och i Västra Hamnen. Malmö stad sprider även budskap via sociala medier och på stadens renhållningsfordon.

En viktig del i kampanjen är även att fånga upp Malmöbornas tankar och idéer kring fimpar. I samband med kommunikationsinsatsen uppmanar vi Malmöbor att komma med egna förslag på hur vi kan minska fimparna i stadsmiljön. Alla förslag kan skickas in till gatukontorets kundservice senaste 30 juli 2018. Malmö stad kommer att behandla alla kommentarer och använda de bästa förslagen för att minska fimparna.

Läs mer om "Fimpar är plast"

www.malmo.se/fimpararplast

Kontakt:

Pernilla Linde, verksamhetsansvarig teamledare, gatukontoret, Malmö stad,

040–341341

Hanna Kowalczyk, kustingenjör, gatukontoret, Malmö stad, 0733–237729

Utsänt av:

Fredrika Swedenborg, kommunikatör, gatukontoret, Malmö stad, 0709–342124


FAKTA OM FIMPAR ÄR PLAST

Fimpar är plast kommer att synas hela vecka 26. Några kampanjdelar är kvar under hela sommaren.

Kampanjen kommer att utvärderas och Malmö stad kommer även att genomföra en skräpmätning under året.


ÖVRIG FAKTA:

Malmö stad har idag drygt 100 askkoppar på flera platser i Malmö. Detta utöver de nästan 5000 papperskorgar i olika modeller, varav ett flertal med integrerade askkoppar.

Under hösten påbörjar Malmö stad ett större arbete med att byta ut befintliga till nya mer funktionella papperskorgar.

KÄLLA:

Skräprapporten 2018, Håll Sverige Rent.