Skip to main content

​Så ska granulat och mikroplast fasas ut – Malmö vill testa Corkeen

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2019 18:00 CEST

Som en av de första kommunerna i Sverige påbörjade Malmö stad ett arbete med att fasa ut mikroplaster från konstgräsplaner redan 2016. Nu fortsätter arbetet i oförminskad takt. I dag beviljade kommunstyrelsen två miljoner kronor till de nämnder som leder arbetet.

Granulater finns främst på konstgräsplaner och på skolor och förskolor i form av gummiasfalt och riskerar att spridas i vattendrag och hav i samband med snöröjning eller när de fastnar på kläder och skor. I arbetet med att fasa ut granulat och mikroplast testar Malmö stad olika alternativa material samtidigt som man arbetar med att minska spridningen från stadens anläggningar. Nu vill man testa materialet Corkeen, gjort på överbliven kork, istället för gummiasfalt på två av stadens skolor. Materialet bedöms klara de krav som ställs på tillgänglighet och fallskydd.

Men man tittar också på andra lösningar. Tre förvaltningar ska tillsammans med en landskapsarkitekt ta reda på om kraven på tillgänglighet och fallskydd vid lekplatser på grund- och förskolor kan uppfyllas av andra material än platsgjutet granulat. Undersökningen ska visa om lekutrustningen kan anpassas på ett sådant sätt att gummiasfalt inte behövs.

Som en del av arbetet med att minska spridningen av granulat ska städstationer installeras i anslutning till alla Malmö stads konstgräsplaner med information till spelarna om hur de kan undvika att få med sig mikroplaster därifrån. Sedan tidigare har detta gjorts på försök i Rosengård. Material om hur man bäst tar hand om konstgräsplaner och platsgjutet granulat ska också tas fram och delas ut till anläggningarna.

– Malmö vill leda utvecklingen av nya miljövänliga material till våra konstgräsplaner. Tillsammans med ett antal andra kommuner arbetar vi för att testa nya material som inte innehåller mikroplast. Detta är centralt då fotboll är vår största idrott och när Malmö växer måste vi utnyttja stadens ytor på bäst möjliga sätt. Malmö är trots allt fotbollens huvudstad, säger Frida Trollmyr (S), kultur- och fritidskommunalråd.

– I dagsläget har vi ingen bra ersättning till konstgräsplanerna men vi gör vad vi kan för miljön. Fritidsnämnden kommer använda pengarna till att sätta upp sargar för att hålla granulaten inom planen, förse brunnar med silar och uppföra borstar för att borsta bort mikroplaster från skorna. Allt detta är åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster. Arbetet bidrar till Malmö stads miljömål och FN:s globala hållbarhetsmål, säger Ewa Bertz (L), fritidsnämndens ordförande.

– Det är ett bra första steg att Malmö minskar utsläppen av mikroplaster från konstgräsplaner. Nu är det hög tid att ta tag i de stora utsläppen av mikroplaster som orsakas av biltrafiken. Det är en förutsättning för att vi ska kunna skydda våra fiskar och hav, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Ursula Savonius, politisk sekreterare (L), 0738-56 79 36

Stefana Hoti (MP), 0732-34 24 82


(Ärende 8)