Skip to main content

Sanitära problem i LSS-bostad anmäls enligt lex Sarah

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 10:41 CEST

När en brukare i en av Malmö stads LSS-bostäder blev psykiskt sjuk vägrade han ta emot hjälp från personalen. Följden blev att de sanitära förhållandena i hans bostad blev oacceptabla. Nu anmäls händelsen enligt lex Sarah.

Mannen har förutom en lindrig funktionsnedsättning också en psykiatrisk diagnos. Det hör till hans sjukdomsbild att han får svårt att sköta sin personliga hygien och hålla rent i sin bostad när han blir sjuk. När hans psykiska sjukdom under våren tilltog blev dessa problem akuta.

Sjukdomsbilden har också inneburit svårigheter i att motivera honom att ta emot stöd och service från personalen som finns tillgänglig i anslutning till hans servicebostad. Följden har blivit att mannen under några veckor har levt under sanitära förhållanden som varit oacceptabla.

Till slut har boendepersonalen fått till stånd ett möte med ansvariga i stadsområdet och med en läkare från psykiatrin. Den senare har sett till att mannen fått psykiatrisk vård.

Sociala resursförvaltningens utredning visar att samarbetet mellan boendet, stadsområdet och psykiatrin inte har fungerat väl. Därför tog det för lång tid innan mannen fick den vård han behövde.

Ansvariga chefer i Sociala resursförvaltningen och i stadsområdet har nu inlett dialog för att skapa bättre samarbetsformer. Allt för att liknade situationer inte ska kunna uppkomma igen.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


För mer information:

Ronny Gullberg, enhetschef, Sociala resursförvaltningen, 0706-00 23 44

Utsänt av:
Cecilia Lindvall, kommunikatör, Sociala resursförvaltningen, 0733-60 27 11