Skip to main content

Sex projekt tävlar om Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2018

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2018 08:00 CEST

Här är årets finalister till Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen. Foto: Bojana Lukac

Malmö stad delar årligen ut ett Stadsbyggnadspris för arkitektur och stadsbyggnad och ett Gröna Lansen-pris för hållbart byggande. I år har juryn valt att presentera sex finalister och på Stadsbyggandets dag den 14 september tillkännages vilka av projekten som vinner.

– Det är glädjande att vi även i år hittar projekt i olika delar av staden. Årets finalister speglar vad som byggs nu. De är goda exempel på omsorgsfull arkitektur med hög miljömässig standard - något som Malmöborna kan ta del av i vardagen, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Totalt har allmänheten och branschen i år skickat in femton förslag till Stadsbyggnadspriset och sju förslag till Gröna Lansen. En jury bestående av politiker och tjänstemän i Malmö stad och representanter från branschorganisationer har därefter gjort ett urval och tittat närmare på åtta olika projekt, som slutligen utmynnat i tre finalister till Stadsbyggnadspriset och tre till Gröna Lansen.

– Projekten visar höga ambitioner och är väl genomförda, där dialogprocessen varit en viktig del av det goda resultatet. Flera av projekten utgår också från behov och förutsättningar som finns på platsen och de tar sig an utmaningar kring bostäder och sociala sammanhang som vi jobbar med i Malmö, säger stadsarkitekt Ingemar Gråhamn.

Prisutdelningen äger rum på Stadsbyggandets dag den 14 september på Malmö Live. Det blir en förmiddag med föredrag om aktuella stadsbyggnadsfrågor innan vinnarna offentliggörs. Både allmänhet och bransch är välkomna att delta och arrangemanget är gratis.

Finalister till Stadsbyggnadspriset 2018

Stadsbyggnadspriset har delats ut sedan 1982 och belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar juryn på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Cykelhuset Ohboy
Typ av projekt: flerbostadshus och hotell
Byggherre: Hauschild + Siegel
Arkitekt: Hauschild + Siegel
Färdigställt: 2017
Fastighet: Klippern 4
Adress: Lilla Varvsgatan 24, Västra hamnen

Juryns motivering
”Oh’ boy utbrister vi över det konsekvent genomförda konceptet för ett boende, som på allvar försöker bli en del av omställningen till ett miljövänligt och folkhälsosamt sätt att lösa transportbehovet i den täta staden. En fantasieggande fasadkomposition ger betongen liv och Stapelbäddsparken en spännande fond. Förgårdsmarkens små bersåer och vilda grönska berikar Malmös gatubild och inspirerar andra till biologisk mångfald och omsorg i mötet mellan byggnad och gata."

Kvarteret Vårsången
Typ av projekt: flerbostadshus, lokaler och förskola
Byggherre: Fastighets AB Trianon
Arkitekt: Panorama arkitekter
Färdigställt: 2017
Fastighet: Vårsången 8
Adress: Gånglåtsvägen 1-3, Lindängen

Juryns motivering
”Vårsången är ett viktigt och mångfacetterat samhällsbyggnadsprojekt, som bryter ny mark genom det byggda, utvecklingsprocessen och förvaltningen. Den fina volymhanteringen med vinklade lameller, sammanbundna av lokaler längs gatan, förebådar Munkhättegatans framtida omvandling till en levande stadsgata. Med platsen som utgångspunkt, god vardagsarkitektur och sociala åtaganden har Vårsången på ett förebildligt vis tillfört nya funktioner, arbetstillfällen och möjligheter för människor att mötas i Lindängen."

Hyllievångskolan
Typ av projekt: grundskola, förskola och idrottshall
Byggherre: Malmö stad stadsfastigheter
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Färdigställt: 2017
Fastighet: Idun 1
Adress: Ymers gata 2 och 4, Hyllie

Juryns motivering
”På ett självklart vis förenas en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner. Den böjda fasadmuren signalerar skolans viktiga roll i staden; likt en kupad hand omfamnas de inbjudande och ljusa lärmiljöerna, som gränslöst sträcker sig mot slätten. Hyllievångskolan är en fördömlig satsning på barnens miljöer, där en bra process och ett gott samarbete på ett kostnadseffektivt sätt växlat skattemedel till en kvalitativ skolmiljö och aktivitetsplats för Hyllieborna.”

Finalister till Gröna Lansen 2018

Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.

Klyvaren 3 
Typ av projekt: kontor, affärslokaler och flerbostadshus
Byggherre: Vita Örn AB
Arkitekt: Link Arkitektur
Färdigställt: 2016
Fastighet: Klyvaren 3
Adress: Einar Hansens Esplanad 29-35, Västra hamnen

Juryns motivering
”I Klyvaren tar man ansvar för projektets miljöbelastning under hela livstiden och gör det lätt för hyresgästerna att göra rätt. Genom att dra nytta av synergier mellan bostäder och kontor, och använda beprövad teknik på ett framtidsorienterat sätt, uppnår byggnaderna en mycket låg energiförbrukning. Energin som tillförs är förnyelsebar och som hyresgäst kan du påverka din förbrukning och belönas för din insats. Klyvaren visar ett stort engagemang och en stark vilja att inspirera andra.”

Glasvasen
Typ av projekt: kontor, butikslokaler, service
Byggherre: Jernhusen
Arkitekt: Kanozi Arkitekter
Färdigställt: 2016
Fastighet: Loket 1
Adress: Rälsplatsen 1/Carlsgatan 5, Centralstationen

Juryns motivering
”På Malmös mest kommunikativa läge förenas höga miljöambitioner med en organisk iögonfallande arkitektur i kontorshuset Glasvasen. Både inomhusmiljö och stadsmiljö är gjorda med stor omsorg och teknikens möjligheter tas väl tillvara. Gröna hyresavtal och ett affärskoncept med fokus på hållbarhet och ett varierat utbud, bidrar till att göra helheten komplett.”

Marint Kunskapscenter
Typ av projekt: marinpedagogisk verksamhet
Byggherre: Malmö stad stadsfastigheter
Arkitekt: Nord Architects
Färdigställt: 2017
Fastighet: Limhamn 11:280
Adress: Ribersborgsstigen 4 och 6, Ribersborg

Juryns motivering
”Marint kunskapscentrum är ett glokalt tillskott som gett en viktig verksamhet möjlighet att växa såväl fysiskt som kunskapsmässigt. I en lågmält ikonisk, ändamålsenlig och flexibel byggnad förenas arkitektur och landskap på ett sätt, som ger verksamheten goda förutsättningar att öka havsmedvetenheten, förändra beteenden och lära Malmös unga om hur livet i staden påverkar livet i haven.”


För närmare information kontakta:
Märta Stenevi, kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden (MP), tel 040-343657
Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, tel 0709-342411
Elisabet Corengia, kommunikatör stadsbyggnadskontoret, tel 0709-342393