Skip to main content

​Skärpt alkoholpolicy för Malmö stad

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 16:30 CEST

Malmö stad ska inte servera alkohol vid intern representation och vid extern representation ska det råda måttfullhet, om det erbjuds. Det är en del av innehållet i den alkoholpolicy som kommunstyrelsen godkände på onsdagen. Policyn omfattar såväl Malmö stads verksamheter som nämnder och helägda bolag.

I policyn slås det fast att det inte ska serveras någon alkohol på bekostad av Malmö stad vid intern representation, men att det kan göras undantag i samband med pensionsavtackningar eller vid utdelning av minnesgåva om förvaltningschefen beslutat om det. Starksprit är inte tillåtet, däremot öl och vin med måtta. Alkohol får endast serveras i lokaler för representation, som till exempel i Rådhuset eller i restauranger med serveringstillstånd, med undantag för vissa vårdboenden där det kan också kan vara tillåtet.

Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige den 31 augusti 2017.

– Malmö stad ska vara en ansvarsfull arbetsgivare och organisation, därför är det viktigt med ett tydligt regelverk kring alkohol vid representation, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är hög tid att alkoholfritt är det normala och alkohol undantag i den kommunala representationen. Det är ett viktigt steg för att bryta med alkoholnormen och främja en sundare syn på representation, säger Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 33)