Gå direkt till innehåll
Sommarlotsarna från vänster: Fatmir Seremeti med ledarhunden Gibson, Henrik Larsson, Simon Olsson, Philip Brooks och Frida Lundh. På raden bakom står projektledaren Louise Östmo Nilsson.
Sommarlotsarna från vänster: Fatmir Seremeti med ledarhunden Gibson, Henrik Larsson, Simon Olsson, Philip Brooks och Frida Lundh. På raden bakom står projektledaren Louise Östmo Nilsson.

Pressmeddelande -

Sommarlotsar ska göra Kul i Malmö tillgängligt för alla

Fritidsförvaltningens Vinnovaprojekt Champa Lots och Champa Arena ger personer med funktionsnedsättning bättre förutsättningar till en meningsfull fritid. Syftet är att undanröja hinder och ge möjligheter till att delta i aktiviteter. I sommar lotsar mentorer barn och unga till Kul i Malmö-aktiviteter.

Satsningen har sin grund i mentorskapsprogrammet Champa Lots som är ett samarbete med Parasportsförbundet och innovationsmyndigheten Vinnova. I projektet fungerar personer med funktionsnedsättning som mentorer/lotsar för barn och unga med funktionsnedsättning.

- Sommarlotsarna, som alla har någon slags idrottsbakgrund, kommer först och främst att fokusera på att aktivera barn och unga genom att åka runt till olika Kul i Malmö-aktiviteter. säger Louise Östmo Nilsson, som är fritidsförvaltningens och Malmö stads projektledare.

Samtidigt blir det också ett tillfälle att visa barn och unga utan funktionsnedsättning hur det är att ha en funktionsnedsättning, men också en chans att identifiera behov som aktivitetsledarna upplever för att kunna ta emot fler barn och unga med funktionsnedsättningar. Även om många av sommarens aktiviteter är utomhus kommer sommarlotsarna att besöka många anläggningar och om tid finns ingår det i uppdraget att inventera lokalen utifrån tillgänglighet.

– Vi ser detta som ett sätt att utveckla Kul i Malmö och få fler barn och unga att aktivera sig. Genom att ta reda på vilka hinder och behov som finns blir insatsen också kunskapshöjande för hela förvaltningen och för Malmö stad. Detta sättet att arbeta på är unikt i Sverige och vi har fått mycket beröm så nu ser vi fram emot att fortsätta att utveckla konceptet, säger Louise Östmo Nilsson.

Parallellt pågår ytterligare ett Vinnovaprojekt – Champa Arena. En referensgrupp bestående av personer med olika bakgrunder, ålder, kön, aktivitetsnivå och typer av funktionsnedsättningar inventerar stadens anläggningar.

- Vi synar dem utifrån en finmaskig inventeringsmall som undersöker hur tillgängligheten är på våra anläggningar. Trots Covid-19 ha vi lyckats inventera 16 anläggningar. Alltifrån badanläggningar till sporthallar och rekreationsområden. säger Louise Östmo Nilsson.

Inventeringarna är ett underlag för hur fritidsförvaltningen kan arbeta vidare med att förbättra och utveckla anläggningarna så att fler kan vara aktiva. Genom inventeringarna kan förvaltningen se vilka anläggningar som fungerar men också vilka som behöver förbättras. Bland annat ska projektet leda till att fler anläggningar publicerar information om tillgängligheten på sina hemsidor. Projektet tittar även på en digital manual för tillgängligheten som kan användas vid ny- och ombyggnation och att ta fram ett verktyg i stil med Trip Advisor där användarna själva kan ranka anläggningarna utifrån tillgängligheten.

Fakta

Kul i Malmö samlar föreningslivets och Malmö stads gratisaktiviteter för barn och unga. 
Läs mer på kulimalmo.se

För mer information, kontakta
Louise Östmo Nilsson, fritidsförvaltningens och Malmö stads projektledare för Champa Lots och Champa Arena
Tel: 0709- 89 02 40

Utsänt av

Malin Tykesson, kommunikationschef på fritidsförvaltningen
Tel: 0721-55 75 24
E-post: malin.tykesson@malmo.se 

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150