Skip to main content

Tävling ska forma en klimatsmart livsstil i Sege Park

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2015 08:00 CEST

Framtidens goda och klimatsmarta liv ska skapas i Sege Park i Malmö och en tävling ska avgöra hur detta ska gå till. Tävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living söker förslag på fysiska förutsättningar för en klimatsmart vardag i Sege Park.

Sege Park ska bli Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling och upp till 800 bostäder ska finnas i området om tio år. Ett antal mål om hållbarhet finns uppställda, men hur går vi från ord till handling? Malmö stad söker genom tävlingen efter lösningar som uppmuntrar boende och verksamma att dela på resurserna, allt från ytor och lokaler till hushållsapparater och transporter. Målen för tävlingen är en minskning av både ytbehov och koldioxidutsläpp, samtidigt som en hög välbefinnandenivå ska upprätthållas och levnadskostnaderna för de boende ska bli rimliga. Tävlingen riktar sig mot företag, studenter, arkitekter med flera och det vinnande bidraget ska kunna realiseras i Sege Park.

- Sege Park-området har förutsättningar att bli ett ledande föregångsområde för hållbart samhällsbyggande som visar nya sätt att skapa bostadsområden med hög kvalitet till rimliga kostnader för framtidens klimatsmarta och goda liv. Detta kan ske genom att se över användning av ytor och volymer och hur vi i högre utsträckning kan dela funktioner, säger Per-Arne Nilsson, chef för Stadsutveckling och strategi på miljöförvaltningen, Malmö stad.

Tävlingen genomförs i två faser, den första pågår t o m den 17 december 2015. En jury väljer ut fyra finalistlag som arbetar vidare under våren och presenterar sina lösningar senast den 23 maj 2016.

Tävlingen delfinansieras av Nordic Innovation och är en av sex nordiska tävlingar i Nordic Built Cities Challenge. Finalistlagen i Malmös tävling har möjlighet att vinna ytterligare priser och uppmärksamhet genom att även delta i Nordic Built Cities Challenge Awards. För mer information, se www.nordicbuiltcities.org/thechallenge/

Mer information om tävlingen finns på www.malmo.se/segepark

Kontakt: Linnea Uppsäll, projektledare, miljöförvaltningen 0733-35 21 29

Utskickat av: Malin Sarvik, kommunikatör, miljöförvaltningen. malin.sarvik@malmo.se