Skip to main content

Teknikens och Sjöfartens hus byggs om

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2018 13:50 CEST

© Johanna Rylander / Malmö Museer

Den 14 januari 2019 stängs Teknikens och Sjöfartens hus för ombyggnad. Antalet besökare till huset har under flera år ökat och väntas öka ytterligare när Wisdome-projektet enligt plan öppnar för publik under 2020. Därför byggs huset om för att klara belastningen, förbättra tillgängligheten och för att kunna erbjuda besökarna en bra vistelse i huset även fortsättningsvis.

Idag godkände Kulturnämnden det föreslagna tillägget till hyreskontrakt som ombyggnationen kräver. En ny entré, nya toaletter och ett kapprum planeras bland annat.

”Under tiden Teknikens och Sjöfartens hus renoveras kommer vi att tillfälligt flytta delar av Idéplaneten, som är en av Malmö Museers mest populära utställningar, till Slottsholmen”, berättar Malmö Museers chef Katarina Carlsson. ”I samband med flytten inviger vi även tre helt nya experiment, finansierade av Sten K Johnssons stiftelse.”

Utställningsperioden för Idéplaneten på besök på Slottsholmen blir maj–september 2019. För att möta besökarnas behov av att äta medhavd matsäck kommer en tematisk barnmatsal ställas iordning i källarplanet under restaurang Wega. Även på borggården kommer det att bjudas på aktiviteter under våren och sommaren då tillfälliga utställningar som knyter an till bland annat U-båtsjubileum (då U3 funnits på museet i 50 år) och Malmö Garden Show visas där.

Teknikens och Sjöfartens hus är en del av Malmö Museer och finns på Malmöhusvägen 7.
Huset planeras öppna igen i september 2019.

För mer information om

- -

Malmö Museer får stöd av Region Skåne.