Skip to main content

Utdelning av Malmö stads mångfalds- och jämställdhetspris 2015

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 14:33 CET

Malmö stad utlyser varje år belöningar för goda insatser som bidrar till mångfald och jämställdhet. Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad och jämställd stad. En stad där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Priset ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.

Pris utdelas till två kategorier pristagare:

Pris nr 1 (Mångfaldspris) - 30 000 kronor till den eller dem som engagerat sig och framgångsrikt arbetat för ökad mångfald, delaktighet och goda etniska relationer i Malmö.

Pris nr 2 (Jämställdhetspris) - 30 000 kronor till den eller dem som engagerat sig och framgångsrikt skapat förutsättningar för hållbar och långsiktig jämställdhet mellan kvinnor och män.

OBS: Pressen kan träffa alla pristagare i Rådhuset, Stortorget 1, den 10 december 2015 kl. 12.30 eller direkt efter prisutdelningen.

För mer information: Javed Akhter, planeringssekreterare, Tel. 040-342901, e-mail: javed.akhter@malmo.se
Utsänt av: Patrik Odhelius, kommunikatör, tel. 040-344066, e-mail: patrik.odhelius@malmo.se