Skip to main content

Utredning lex Sarah: Misstänkt brist i rutiner vid avliden person

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2018 14:06 CEST

Den 11 oktober påträffas en hemtjänsttagare avliden i sitt hem. Personal misstänks ha brustit i att följa fastställda rutiner för när hemtjänsttagare inte öppnar dörren. Personen upptäcktes först efter tre veckor.

Den 11 oktober påträffas en person avliden i sitt hem. Personen har regelbunden hjälp av hemtjänst och överlämnande av dos dispenserat läkemedel. Enligt uppgift från polis finns misstanke om att personen har avlidit tre veckor tidigare.

Hemtjänstpersonal misstänks ha brustit i rutiner för när en hemtjänsttagare inte öppnar dörren samt dokumentation av händelseförloppet. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har påbörjat en utredning enligt lex Sarah. Förvaltningen utreder även om händelsen ska anmälas enligt lex Maria.

Verksamheten ser ytterst allvarligt på det inträffade och har vidtagit följande åtgärder: all personal har fått information om händelsen och genomgång av gällande rutiner. Vilka brister som har gjorts och om fler åtgärder ska vidtas får den fortsatta utredningen utvisa.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information, kontakta:

Alexandra Knöös, enhetschef avdelning ordinärt boende telefon: 0709-80 47 62, alexandra.knoos@malmo.se

Utsänt av: Maria Eriksson kommunikatör telefon: 0728- 86 72 87, maria.eriksson4@malmo.se