Skip to main content

Värdiga vinnare av Malmö stads mångfalds- och jämställdhetspris 2015

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 13:00 CET

Malmö stad utlyser varje år belöningar för goda insatser som bidrar till mångfald och jämställdhet. Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad och jämställd stad. En stad där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Priset ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.

Pris utdelas till två kategorier:

Pris nr 1 på 30 000 kronor för sitt arbete för mångfald delas 2015 ut till Siavosh Derakhti

Siavosh Derakhti har genom enskilt initiativ och genom att ideellt engagera sig mot antisemitism och främlingsfientlighet blivit en positiv förebild i Malmö och Sverige. Genom sitt engagemang visar han att en enda människas beslutsamhet att inte acceptera växande intolerans kan få betydelse. Siavosh har föreläst både i riksdagen och EU-parlamentet men gör det framför allt i svenska skolor och för näringslivet. Han fick efter ett personligt önskemål från Barack Obama ett enskilt möte med den amerikanske presidenten under Sverigebesöket 2013.

Pris nr 2 på 30 000 kronor för sitt arbete för jämställdhet delas 2015 ut till Lotten Roos

Lotten Roos har arbetat med att synliggöra förutsättningarna för kvinnor och män inom teatervärlden samt arbetat med att motverka normer i besättningen av roller. Genom sitt arbete på Teater Teamus dagliga verksamhet har Lotten lyft frågor om jämställdhet och synliggjort problematiken med könsroller tillsammans med brukare i verksamheten. Hon håller också i workshops som riktar sig till kvinnor och män.

Lotten Roos belönas för hennes engagemang för jämställdhet inom teaterscenen både inom och utanför Malmö stad. Hennes arbete utanför Malmö stad handlar om filmatiseringar där könsroller ifrågasätts.

– Båda pristagarna arbetar väldigt hands on mot fördomar av olika slag – Lotten Roos mot snäva könsroller och funkofobi, Siavosh Derakhti mot antisemitism, islamofobi och annan rasism. Det är viktigt att människors initiativ för att göra vårt samhälle bättre uppmuntras. Samhället är så mycket mer än kommunen eller politiken och vi kan aldrig uppnå ett fördomsfritt jämlikt samhälle om vi bara förlitar oss på projekt som kommer uppifrån. Det är från gräsrotsnivå som samhället byggs, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter och som även agerar prisutdelare.


För mer information: Javed Akhter, planeringssekreterare, Tel. 040-342901, e-mail: javed.akhter@malmo.se
Utsänt av: Patrik Odhelius, kommunikatör, tel. 040-344066, e-mail: patrik.odhelius@malmo.se