Skip to main content

​Växande befolkning möts med fortsatt hög byggtakt av förskolor och skolor

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 16:31 CET

Malmö växer i ett högt tempo, vilket ställer stora krav på utbyggnaden av förskolor och skolor. På onsdagen gav kommunstyrelsen objektsgodkännande för byggen gällande två förskolor och två grundskolor för att kunna möta behovet.

Två nya förskolor med plats för 160 barn vardera kommer att byggas i Elinelund på Limhamn. De planeras stå klara i februari respektive maj 2018. I samma område kommer det också att uppföras en ny grundskola med tillhörande gymnastikhall. Det blir en skola för elever från förskolan och upp till årskurs nio med plats för 650 elever. Den beräknas stå klar sommaren 2018.

Objektsgodkännande har också beviljats för att göra om gymnasieskolan Rönnen till en grundskola. Skolans lokaler kommer att byggas ut och anpassas för den nya verksamheten och det kommer att anläggas en skolgård till en kostnad av 37 miljoner kronor.

– Vi fortsätter att bygga ut förskole- och skolverksamheten i Malmö i så snabb takt det går för att kunna möta det växande behovet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är viktigt att samhällsservicen hänger med när vi bygger ut staden. Alla Malmöbor ska känna sig trygga med att det finns skolor och förskolor i nära anslutning till hemmet, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 30-33)