Skip to main content

Vinnare utsedda på årets Malmö Näringslivsgala

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2019 21:57 CET

På ett fullsatt Malmö Live utsågs under måndagskvällen vinnarna till 2018 års näringslivspriser.

Och vinnarna i de olika kategorierna med motiveringar är:

MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM KREATIVA NÄRINGAR

Vinnare: Très Bien – Björn Lindén

I en tid där varenda dilettant med en datamaskin påstår sig syssla med någon form av “kuratering” är det befriande att se ett företag stå fast vid sina estetiska ideal utan minsta mått av ängslighet. Bekvämt klädd i hela branschens rosa ledartröja (naturligtvis gjord av japanskt tech nylon) fortsätter årets vinnare att vara hela världens mall för modemässig hipphet.

ÅRETS NÄRINGSLIVSROOKIE I MALMÖ

Vinnare: Briar Karim - Tillmobil

Med en otrolig drivkraft har vår vinnare kommit långt i en hårt konkurrensutsatt bransch. Han har också hittat ett smart sätt att både göra skillnad i samhället och hitta nya etableringsmöjligheter. Utöver rent affärsmässiga framgångar är han en ovärderlig förebild för ungdomar från sina egna kvarter.

MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM LIFE SCIENCE

Vinnare: QPharma

Med egen utveckling, produktion och försäljning i världsklass har bolaget vuxit till en av de viktigaste aktörerna i Malmö stads Life Science kluster.

Ge oss ett Q för global kvinnohälsa…vi ger er vinnaren: QPharma

MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM MÅNGFALD

Förenade Care Victoria vårdboende

Med en stark tro på att mångfald lönar sig i affärsverksamheten gör vår vinnare denna värdegrundlevande. Genom att anställa personer med olika bakgrund och som talar olika språk, erbjuder företaget äldreomsorg utifrån språkbehovet hos sina klienter. Företaget välkomnar nyanlända Malmöbor och erbjuder utbildning och handledning på arbetsplatsen.

MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Vinnare: Los Perros Urban Farming

Med händerna i den malmöitiska myllan levererar företaget nyskördade grönsaker till Malmöbor och restauranger. Dessutom på cykel. Detta gör det möjligt att se hela kedjan från jord till bord. Framtidens jordbruk mitt i staden och en av Sveriges största kommersiella stadsodlingar, mer närodlat och säsongsbaserat än så här blir det inte. Vinnaren är dessutom medskapare till ”REKO-ring Malmö”, stadens egen bondemarknad on-line.

MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS: ÅRETS MALMÖFÖRETAG

Vinnare: Telavox

Årets vinnare har utmanat jättarna i sin bransch genom att se med nya ögon, anpassat sig till samhällsutvecklingen och sett möjligheter andra inte sett. De har med en familjär stämning skapat en stark kultur och gjort service och relationerna till kunderna till en central del i verksamheten. Med nya idéer har de vuxit på historisk industrimark till att bli en av Malmös största arbetsgivare och representerar verkligen det nya Malmö.

ÅRETS TILLVÄXTENTREPRENÖR I MALMÖ

Vinnare: Dan Olofsson - Danir

Vinnaren i kategorin årets tillväxtentreprenör har med ett engagemang utöver det vanliga byggt upp sin verksamhet och har skapat stora värden, inte bara för sig själv utan även för många andra. Entreprenören är en stjärna på flera olika sätt och brinner lika mycket för affärer som för samhällsfrågor, både lokalt i Malmö, nationellt men även långt utanför landets gränser. Med titeln entreprenör på sitt visitkort har få personer bidragit mer till Malmös näringsliv!

REGION SKÅNES PRIS SYNNERLIGA INSATSER FÖR SKÅNES UTVECKLING

Priset Synnerliga insatser för Skånes utveckling delas i år ut för elfte gången. Priset syftar till att premiera en eller flera aktörer med tydlig koppling till Skåne, som genom sitt engagemang, entreprenörskap eller kreativitet på ett extraordinärt sätt bidragit till den skånska utvecklingen.

Hos vår vinnare samverkar företag, organisationer, högskola och samhälle och lägger grund för innovationer och utveckling, med målet att öka nordöstra Skånes attraktionskraft och tillväxt såväl som att ha en internationell utblick. Vinnaren utvecklar idéer och företag, agerar och tänker brett med en tydlig ambition att både växa och växla upp som regional aktör. Med fokusområdena mat, miljö och hälsa är årets vinnare en science park, en inkubator och en innovationsarena att räkna med i framtidens Skåne.

Priset synnerliga insatser för Skånes utveckling går till:

Krinova Incubator & Science park, Kristianstad

ÅRETS MALMÖAMBASSADÖR

Priset Årets Malmöambassadör 2018 går till en person som började med att representera Sverige i världen, men har under året som gått synliggjort att hela världen finns i Malmö.Genom att både ta ton och skapa toner för en positiv samhällsförändring i vårt Malmö, nås miljontals människor av berättelser från vår stad och drömmar synliggörs och blir verkliga.

Årets vinnare sprider ett viktigt budskap om att förändring kräver engagemang från många och tillsammans kan vi göra skillnad för vårt Malmö.

Årets Malmöambassadör är:

Steve Angello

För samtliga finalister och mer information om Galan, se www.malmonaringslivsgala.se

För övriga frågor:

Projektledare Malmö Näringslivsgala:

Lena Persson, Malmö stad Näringslivskontoret, lena.persson22@malmo.se, 0709-724953

Thobias Lading, Malmö stad Näringslivskontoret, thobias.lading@malmo.se, 0766-323986